Znalezione wyniki: *.*

<<1>>
Metody odtwarzania składu leków

Metody odtwarzania składu leków

W niniejszej publikacji przyjrzymy się inżynierii odwrotnej istniejących produktów farmaceutycznych przy użyciu obrazowania ramanowskiego.

Wykrywanie fałszerstw lekowych — wykorzystanie obrazowania Ramana do identyfi kowania podrobionych leków

Wykrywanie fałszerstw lekowych — wykorzystanie obrazowania Ramana do identyfi kowania podrobionych leków

Identyfi kacja podrabianych leków stała się obszarem, na który coraz większą uwagę zwracają organy regulacyjne, a także fi rmy farmaceutyczne, które widzą, jak wizerunek ich marki psuje się, a zyski...

Analizator biologiczny firmy Renishaw

Analizator biologiczny firmy Renishaw

Analizator biologiczny firmy Renishaw to laboratoryjny system obrazowania ramanowskiego o zwartej konstrukcji, który służy do analizowania tkanek i płynów ustrojowych.

Szybsze niż kiedykolwiek obrazowanie ramanowskie

Szybsze niż kiedykolwiek obrazowanie ramanowskie

Nowa opcja StreamLineHR™ Rapide firmy Renishaw dla mikroskopów ramanowskich inVia umożliwia szybkie uzyskiwanie danych.

<<1>>
Wyświetlanie 1 — 4 z 4