Omiń nawigację

Oprogramowanie kalibracyjne

Firma Renishaw stosuje politykę regularnego aktualizowania swego oprogramowania w celu usuwania błędów, dodawania nowych funkcji, poszerzania obsługi językowej, uwzględniania modyfikacji norm oraz reagowania na zmiany wprowadzane w oprogramowaniu firmy Microsoft.

Pobierz najnowsze oprogramowanie

Oprogramowanie CARTO

CARTO

Nowy pakiet oprogramowania do zbierania danych za pomocą systemu XL-80 i ich analizowania. Aplikacje wchodzące w skład pakietu są połączone z systemem bazy danych w celu łatwego użytkowania.

Oprogramowanie LaserXL

LaserXL

Oprogramowanie do zbierania danych XL-80 do pomiarów położenia liniowego, kątowego, osi obrotowych, odchyłek płaskości, prostoliniowości i prostopadłości, a także pomiarów dynamicznych.

Oprogramowanie XCal-View XCal-View

Łatwa w użyciu aplikacja do analizowania danych z systemu XL-80 z możliwością dostosowania do własnych wymagań; oferuje wiele zalet zarówno dla nowych, jak i istniejących użytkowników.

Oprogramowanie QuickViewXL QuickViewXL

Dedykowane narzędzie do pomiarów dynamicznych, które prezentuje „w czasie rzeczywistym” dane z systemu laserowego XL-80 próbkowane z częstotliwością 50 kHz.

Oprogramowanie RotaryXL RotaryXL

Szybkie i spójne konfigurowanie testu XR20-W w celu szybszego uzyskania wyników.

Oprogramowanie do pracy poza osiami Oprogramowanie Off axis rotary

Umożliwienie pomiarów osi obrotowych przy użyciu systemu XR20-W w obrabiarkach, gdzie mocowanie na środku osi obrotowej nie jest możliwe, pozwala to na pomiary na wielu maszynach pięcioosiowych.

Kompensacja błędów przestrzennych Kompensacja błędów przestrzennych

Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie pomiarów do wypełnienia tabel kompensacji przestrzennej osi liniowych obrabiarek, zapewniając w ten sposób spójność pracy w przestrzeni roboczej.

Oprogramowanie Ballbar 20 Ballbar 20

Zbieranie danych oraz ich analizowanie w systemach QC20-W i QC10, łącznie z obsługą diagnostyki objętościowej testowania na łuku częściowym 220°.

Nawigacja w oprogramowaniu Ballbar Trace Ballbar Trace

Nowe oprogramowanie przeznaczone do zbierania danych w dziedzinie czasu do użycia z systemem QC20-W ballbar. Elastyczność programu Ballbar Trace umożliwia użycie systemu QC20-W w wielu nowych zastosowaniach, w tym do weryfikowania parametrów w 5 osiach przy użyciu kinematycznego pręta kulowego oraz monitorowania statycznego.

Oprogramowanie do starszych produktów

Oprogramowanie Laser10 Oprogramowanie lasera ML10

Oprogramowanie przeznaczone do stosowania z systemem laserowym ML10 obejmuje oprogramowanie pomiarowe Laser 10, pakiet do pomiarów i kalibracji, pracujący w środowisku systemu operacyjnego Windows®.

QuickView™ to pakiet do pomiarów dynamicznych czasu rzeczywistego.

Oprogramowanie Ballbar 5 Oprogramowanie systemu QC10 ballbar

Najnowsza wersja oprogramowania Ballbar 20 jest w pełni zgodna z systemem QC10. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie na temat oprogramowania Ballbar 20.

Minimalne wymagania dla komputera PC

W poniższej tabeli przedstawiono minimalne wymagania stawiane komputerowi, na którym ma być zainstalowane aktualnie oprogramowanie.

Uwaga: Starsze oprogramowanie może mieć inne wymagania. Informacje na temat wymienionych powyżej starszych produktów można znaleźć w oprogramowaniu.

 Komputer komputer PC — stacjonarny lub przenośny
 Procesor

1 GHz Pentium, 512 MB RAM

 System operacyjny

Pełna obsługa systemów Windows®7 i Windows®8.
Powyższe systemy są obsługiwane w wersji 64-bitowej.
Uwaga: program testowano także w systemach Windows XP SP3 i Windows Vista SP2, nie można jednak zagwarantować ciągłej zgodności.

 Napędynapęd CD-ROM do instalacji oprogramowania 
 EkranMinimalna rozdzielczość 1024 x 768 pikseli, standard SVGA 
 Dysk twardynapęd o wolnej przestrzeni 100 MB potrzebnej do instalacji oprogramowania 
 Urządzenia peryferyjneklawiatura i myszka Microsoft lub zgodne urządzenie wskazujące