Omiń nawigację

Lotnictwo

W czym się specjalizujemy

Efektywność

Poprawa przewidywalności wytwarzania w celu utworzenia spójnego i stabilnego procesu zwiększa przepustowość i możliwości w łańcuchach dostaw.

MRO

Nasz sprzęt pomiarowy charakteryzuje się wyjątkową dokładnością potrzebną podczas napraw zużytych łopatek i innych podzespołów, które wymagają utrzymania wysokiej jakości podczas obsługi.


Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa podzespołów zaczyna się od jakości. Cały czas eliminujemy źródła zmienności, zapewniając coraz dokładniejsze pomiary w celu poprawienia bezpieczeństwa podzespołów i zapewnienia najwyższych standardów identyfikowalności.

Innowacyjne materiały

Jesteśmy pionierami w zakresie rozwiązań wytwarzania przyrostowego (AM), jak struktury sieciowe i konsolidacja części w celu uzyskania lekkich, wewnętrznych struktur o złożonych kształtach w celu zoptymalizowania przepływu cieczy. Naszym celem jest również optymalizacja topologiczna wytwarzania przyrostowego.

Główne obszary doświadczenia

Silniki i łopatki

Kalibracja

Urządzenia i oprogramowanie do dokładnego ustawiania złożonych obrabiarek wielozadaniowych i maszyn współrzędnościowych.

Obrabiarkowe systemy pomiarowe do kontroli w trakcie procesu

Sond obrabiarkowych używa się do ustawiania podzespołów oraz wykonywania pomiarów w czasie cyklu, a także do kontroli pierwszej części. Zapewnia to dokładność obróbki maszynowej.

Ustawianie narzędzi i wykrywanie uszkodzeń narzędzi

Dotykowe i bezdotykowe systemy ustawiania narzędzi do wykrywania i dostosowywania się do stanu lub zużycia narzędzi skrawających.

Pomiary porównawcze 

Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™ jest szybkim i precyzyjnym narzędziem do pomiaru części o złożonym kształcie, śledzenia trendów obróbki i umożliwiającym automatyczne dostosowywanie procesu w celu uwzględnienia zmian, jak np. dryft cieplny.

Kontrola

Producenci na całym świecie polegają na systemach pomiarowych z maszynami współrzędnościowymi Renishaw w celu uzyskania identyfikowanej kontroli różnorodnych podzespołów, w tym rozwiązań programowych dotyczących łopatek.

Przetworniki położenia 

Interferometryczne laserowe przetworniki położeniaprzetworniki optyczne w celu zapewnienia wysokiej dokładności na dużych odległościach i ciasnych przestrzeniach.

Spektroskopia ramanowska

Do kontroli składu materiałów specjalizowanych podzespołów oraz jakości powłok powierzchni mierzonego przedmiotu.

Czy chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób firma Renishaw może Ci pomóc w prowadzeniu działalności?

Przemysł lotniczy — analizy przypadków