Omiń nawigację

Zastrzeżenie prawne — USA

Szczegóły dotyczące firmy

Renishaw Inc.
Zarejestrowane biuro: 5277 Trillium Boulevard, Hoffman Estates, Illinois 60192, USA
Numer firmy: 52190584

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Chociaż firma Renishaw starała się zapewnić dokładność informacji publikowanych w tej witrynie, istnieje możliwość, że niektóre fragmenty mogą być niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe. Dlatego też należy koniecznie zweryfikować, kontaktując się z nami, wszystkie takie informacje, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania w oparciu o nie. Warunkiem, który umożliwia nam zapewnienie swobodnego dostępu do materiałów w tej witrynie, jest zaakceptowanie faktu, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za czynności, jakie użytkownicy podejmą w oparciu o przedstawiane informacje. Tutaj można znaleźć pełne warunki korzystania z witryny internetowej.

Pliki PDF

Większość plików PDF udostępnianych w tej witrynie utworzono z zachowaniem zgodności z aplikacją Adobe® Acrobat® V6. Można je czytać stosując program Adobe Acrobat Reader, wersja 7 lub wyższa.

Przewodnik po plikach cookie

Tutaj możesz przeczytać o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie w tej witrynie.

Ochrona danych

Dostępne są także informacje o prywatności.

Prawa własności intelektualnej

Treść tych stron jest chroniona prawem autorskim © 2001–2015 Renishaw plc. Kopiowanie lub włączanie do jakiegokolwiek innego opracowania części lub całości materiałów dostępnych w tej witrynie w jakiejkolwiek formie jest zabronione, jednak można:

1. drukować lub pobierać dla własnego użytku wyciągi materiałów z tej witryny, bez ich modyfikowania;

2. kopiować materiały z tej witryny w celu przesłania ich poszczególnych stronom trzecim dla ich osobistego użytku, pod warunkiem wskazania firmy Renishaw jako źródła tych informacji oraz poinformowania tej trzeciej strony, że dotyczą jej te warunki i musi się do nich dostosować.

RENISHAW, symbol sondy wykorzystany w logo firmy RENISHAW, REVO i Renscan są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Renishaw plc, RenDX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Renishaw Diagnostics Limited, a neuromate jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Renishaw Mayfield S.A. w Wielkiej Brytanii oraz w innych krajach. apply innovation oraz nazwy i oznaczenia innych produktów i technologii Renishaw są znakami towarowymi firmy Renishaw plc lub jej filii.

Microsoft i Internet Explorer są zastrzeżonymi prawnie nazwami lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, a Adobe i Acrobat są zastrzeżonymi prawnie nazwami lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Powyższe zastrzeżenia podlegają jurysdykcji stanu Illinois.