Omiń nawigację

Kodeks postępowania Grupy Renishaw

Kodeks ten ustanawia zasady i standardy prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, które mają być przestrzegane przez wszystkie firmy Grupy Renishaw.

Firma Renishaw plc oraz jej filie (Grupa) kładą nacisk na prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny społecznie z szacunkiem dla środowiska naturalnego, jej pracowników oraz wszystkich, którzy współpracują z Renishaw.

Zarząd Renishaw plc zobowiązał Dyrektora finansowy Grupy do opracowania zasad postępowania i procesu odpowiedzialności korporacji (CR) w celu zatwierdzenia przez Zarząd oraz do monitorowania działalności Grupy Renishaw pod względem zgodności z tymi zasadami postępowania i procesami..

Kodeks ten ustanawia zasady i standardy prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, które mają być przestrzegane przez wszystkie firmy Grupy Renishaw. Firma Renishaw zabiega także o nawiązywanie współpracy z takimi partnerami, których zasady prowadzenia działalności odpowiadają duchowi tego kodeksu.

Zgodnie z tym kodeksem, celem Zarządu Renishaw plc jest przestrzeganie przez firmę wszystkich obowiązujących praw i przepisów podatkowych na terytoriach, na których prowadzi ona działalność. Zostało to ujęte w strategii podatkowej Grupy Renishaw.

Renishaw stosuje zewnętrzną, poufną politykę zgłaszania nieprawidłowości o nazwie Speak Up.

Dokumenty powiązane