Omiń nawigację

Kodeks postępowania Renishaw

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z naszym celem i podstawowymi wartościami, takimi jak innowacyjność, inspiracja, uczciwość i zaangażowanie.

Kodeks określa nasze oczekiwania dotyczące etycznego postępowania w dzialalności dla wszystkich pracowników Grupy Renishaw. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi (konsultanci, podwykonawcy, agenci, dystrybutorzy, partnerzy handlowi i dostawcy) zrozumieją odpowiednie rozdziały Kodeksu i będą ich przestrzegać. W sytuacjach, gdy nie jest to możliwe, powinni przestrzegać zasad Kodeksu.

Kodeks obejmuje zagadnienia z pięciu kluczowych obszarów:

  • Postępowanie w miejscu pracy
  • Nasze informacje i aktywa
  • Nasze praktyki biznesowe
  • Nasz przemysł
  • Nasza społeczność

W każdym punkcie znajdują się wskazówki, jak postępować właściwie, łącza do naszych zasad i informacje kontaktowe. Dysponujemy zewnętrzną, poufną usługą zgłaszania nieprawidłowości, Speak Up, z której można korzystać w celu zgłaszania wszelkich obaw dotyczących możliwego naruszenia Kodeksu, naszych zasad lub prawa.

Dokumenty powiązane

  • Kodeks postępowania Renishaw Kodeks postępowania Renishaw