Omiń nawigację

Zapoznaj się z rodziną optycznych przetworników położenia

Krok 1. Wybierz jeden z przetworników położenia — absolutny lub przyrostowy, liniowy lub kątowy:

Ikona przyrostowego liniowego
Ikona przyrostowego obrotowego
Ikona absolutnego liniowego
Ikona absolutnego obrotowego

Słowniczek

  • * FS: przetworniki położenia z funkcją bezpieczeństwa mają certyfikat SIL2 PLd, dzięki czemu można ich używać w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem pracy.
  • **ETR: przetworniki o rozszerzonym zakresie temperatury pracy mogą pracować w środowiskach, w których występują skrajnie niskie i wysokie temperatury.
  • UHV: przetworniki do bardzo wysokiej próżni są optymalizowane pod względem użycia w środowisku próżniowym.
  • Przetworniki przyrostowe są używane tam, gdzie są potrzebne dokładne i szybkie dane dotyczące położenia względnego, w formacie analogowym lub cyfrowym.
  • Absolutnych przetworników położenia używa się tam, gdzie w każdym położeniu potrzeba szybko wyprowadzić unikatowy sygnał cyfrowy i zachować działanie przy zaniku zasilania.
  • Liniały liniowe są wykorzystywane tam, gdzie istnieje potrzeba informacji o położeniu liniowym — zwykle w osi X, Y i Z.
  • Liniałów obrotowych używa się do odczytywania informacji o położeniu kątowym i sterowania ruchem elementów obrotowych.