Omiń nawigację

Odpowiedzialność korporacji

Jesteśmy nastawieni na ustawiczne rozwijanie się poprzez ciągłe inwestowanie w rozwój produktów i metody wytwarzania. Firma Renishaw chce być uznawana za lidera i współtwórcę w dziedzinie swojej działalności.

Chcemy osiągać nasze cele metodami otwartymi i uczciwymi. Staramy się zapewnić, aby wszelkie aspekty naszej działalności miały jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko.

Nasze podejście do odpowiedzialności korporacji (CR)

Aby efektywnie zarządzać czynnikami społecznymi i środowiskowymi, mającymi wpływ na działalność biznesową oraz, z kolei, ich wpływem na własną reputację i dochodowość, Renishaw posiada formalną strukturę zarządzania CR w celu zapewnienia lepszego skupienia się na działalności Grupy.

Dyrektor finansowy grupy, Allen Roberts, odpowiada za zarządzanie wszelkimi aspektami działań CR firmy.

Aby mieć pewność, że rozwijamy nasze podejście do odpowiedzialności społecznej korporacji w sposób strukturalny i spójny, opracowaliśmy strategię CR jako wynik dialogu z naszym zespołem CR, zarządem i kierownictwami w naszych spółkach. Naszym zdaniem musimy kontynuować strategię CR, aby pozostać firmą, która wytwarza wartość netto w łańcuchu wartości. Wiele lat działalności CR pozwoliło na uzyskanie dobrego doświadczenia w tym zakresie, zaś droga rozwoju biegnie w przyszłość.

Jeśli chcesz skontaktować się z zespołem CR, wyślij wiadomość e-mail pod adres corporateresponsibility@renishaw.com.

Dokumenty związane