Omiń nawigację

Uwagi dotyczące rodzaju i języka

Ze względu na lepszą czytelność, w niniejszej witrynie internetowej w odniesieniu nazw własnych i rzeczowników osobowych używa się formy męskiej. Odpowiednie terminy mają zasadniczo zastosowanie do wszystkich płci w zakresie równego traktowania. Skrócona forma językowa służy wyłącznie celom redakcyjnym i nie stanowi żadnej oceny.