Omiń nawigację

Drukowanie 3D przy użyciu metalu

Firma Renishaw jest producentem systemów i dostawcą rozwiązań wytwarzania przyrostowego (AM).

Doświadczenie firmy Renishaw

Projektujemy i produkujemy systemy wytwarzania przyrostowego do produkowania części z różnych metali przy użyciu procesu noszącego nazwę stapiania złoża proszku metalu (lub stapiania laserowego). Nasza wiedza ekspercka w rozwoju procesu oraz doświadczenie w stosowaniu technologii w naszych własnych zakładach produkcyjnych pozwala nam na dostarczanie optymalizowanych „rozwiązań pod klucz” dla wielu gałęzi przemysłuopieki zdrowotnej. Dowiedz się więcej na temat systemach wytwarzania przyrostowego i usługach dla Twojej branży...

Czym jest technologia wytwarzania przyrostowego (AM)?

Wytwarzanie przyrostowe, zwane też drukowaniem 3D, to proces używany do wytworzenia trójwymiarowych części na podstawie pliku cyfrowego. Zwykle obejmuje wytworzenie lub zestalenie cienkich warstw materiału w celu uzyskania kompletnych części. Ta technologia pozwala na uzyskanie części o złożonym kształcie, których nie da się wyprodukować przy użyciu technik tradycyjnych, jak np. odlewanie, kucie czy obróbka maszynowa. Technologia wytwarzania przyrostowego oznacza nowe możliwości pod względem projektowania, łącznie z możliwością zastosowania wielu elementów podczas produkcji, co minimalizuje zużycie materiałów i zmniejsza koszty oprzyrządowania.

W czym się specjalizujemy

Wydajność

Poprawa przewidywalności wytwarzania przyrostowego w celu utworzenia spójnego i stabilnego procesu zwiększa przepustowość i możliwości dostarczania funkcjonalnych części.

Bezpieczeństwo

Jeśli jesteś właścicielem lub operatorem systemu AM, ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Wybór firmy Renishaw jako dostawcy to pewność, że dostarczony sprzęt spełnia wymogi najsurowszych norm, a stosowane procesy i procedury mają właściwy poziom ochrony.

Innowacyjne procesy

Nasze rozwiązania wytwarzania przyrostowego (AM) umożliwiają produkcję struktur sieciowych i konsolidację części w celu uzyskania lekkich, wewnętrznych struktur o złożonych kształtach w celu zoptymalizowania przepływu cieczy, a także projektowanie AM (łącznie z optymalizacją topologiczną).

Centra rozwiązań 

Centra rozwiązań wytwarzania przyrostowego zapewniają bezpieczne środowisko rozwoju, w ramach którego można zdobywać wiedzę i pewność w stosowaniu wytwarzania przyrostowego.

Jak możemy pomóc?

Biura szybkiego prototypowania

Dostarczanie uniwersalnych systemów umożliwiających konsultowanie, projektowanie i tworzenie dla klientów precyzyjnych, gotowych części z różnych materiałów. Kompleksowe rozwiązania firmy Renishaw rozszerzają możliwości każdego biura wytwarzania przyrostowego.

Właściciel produktu i projektanci

Technologia wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu umożliwia tworzenie części metalowych bez tradycyjnego oprzyrządowania oraz przy niewielu ograniczeniach co do geometrii. Jest uzupełnieniem tradycyjnych metod obróbki ubytkowej i można ją szybko zintegrować z istniejącymi procesami produkcji.

Badania i edukacja

Firma Renishaw współpracuje z wieloma uniwersytetami, instytucjami akademickimi, badaczami nad rozwojem technologii wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu.

Zasada otwartości parametrów materiałów używanych w tym systemie zachęca do opracowywania parametrów dla nowych materiałów.

Producenci i podwykonawcy

Rozwijanie możliwości wytwarzania przyrostowego może być kolejnym, naturalnym krokiem w rozwoju zdolności produkcyjnych firmy.

Firma Renishaw ma duże doświadczenie w zakresie wykorzystania wytwarzania przyrostowego jako procesu uzupełniającego w stosunku do konwencjonalnych procesów produkcyjnych.

Finanse

Własne opcje finansowania Renishaw są proste i mają konkurencyjną cenę. Umożliwiają dobranie rozwiązania najlepiej dostosowanego do prowadzonej działalności.

Dowiedz się więcej

Stałe koszty miesięczne, które są dopasowane do możliwości finansowych klienta.

Zawarta z firmą Renishaw umowa dzierżawy z wykupem / leasingu kapitałowego zapewnia wszystkie korzyści wynikające z prawa własności bez konieczności ponoszenia początkowych nakładów kapitałowych. Po opłaceniu depozytu klient płaci regularne raty obejmujące spłatę kapitału, odsetki i konserwację.

Leasing operacyjny sprzętu do wytwarzania przyrostowego

Niskie miesięczne płatności, brak zmartwień związanych z usuwaniem odpadów oraz opcja wykupu na koniec umowy. Leasing operacyjny wiąże się z maksymalną elastycznością.

Dowiedz się więcej

Czy chcesz poznać nowości branżowe?

Zbiór wiadomości dotyczących branży, fachowych porad, profesjonalnych rozwiązań i praktycznych wskazówek dotyczących wytwarzania przyrostowego.

Poznaj Przewodnik wytwarzania przyrostowego