Omiń nawigację

Certyfikaty zgodności optycznych przetworników położenia

Wybierz wymagane dane dotyczące zgodności z poniższej listy i tabeli:
ProduktyCEPrzewodnik WEEE dotyczący końca eksploatacji
Zaawansowane narzędzie diagnostyczneEU2018-029PD-6195-9449
Wyposażenie diagnostyczne ATOM™ECD2016-23

PD-9693-9713

Głowice ATOM z przewodamiECD2016-21

PD-9693-9713

Głowice ATOM FPCECD2016-22

PD-9693-9713

B2B ACiEU2017-167 
Głowice EVOLUTE™ECD2016-27

PD-6183-9120

RESOLUTE™ i DRIVE-CLiQECD2016-26

PD-9553-9819

Przetwornik RESOLUTE™ z funkcją bezpieczeństwa i DRIVE-CLiQEU2017-186 
QUANTiC™EU2018-005PD-9417-914
RGH20ECD2016-28

PD-9541-9095

RGH22ECD2016-29

PD-9541-9095

RGH24ECD2016-30

PD-9541-9095

RGH25ECD2016-31

PD-9541-9095

RGH34ECD2016-34

PD-9541-9095

RGH40ECD2016-35

PD-9541-9095

RGH41ECD2016-36

PD-9541-9095

RGH45ECD2016-37

PD-9541-9095

Interfejs RiECD2016-25

PD-9693-9713

Interfejs TiECD2016-24

PD-9693-9713

Głowice TONiC™, interfejsy, akcesoriaECD2016-41

PD-9653-9466

Głowice SiGNUM™, interfejsy, akcesoriaECD2016-44

PD-9572-9130

Głowice VIONiC™ECD2016-42

PD-6195-9306

Deklaracje zgodności WE

W ramach oznakowania CE wymaga się sporządzenia deklaracji zgodności WE dla każdego produktu. W tabeli zamieszczono deklaracje dotyczące każdego systemu przetwornika. (Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie liniały podlegają oznakowaniu CE, dlatego też deklaracje dla nich nie są dostępne). 

RoHS

W ramach nowej dyrektywy RoHS 2011/65/UE wymaga się zgodności wszystkich systemów przetworników do 22. lipca 2017 r. Wszystkie systemy przetworników są zgodne z dyrektywą RoHS, co przedstawiono na certyfikatach CE w tabeli. Jeśli chcesz uzyskać certyfikat RoHS dla danej wersji produktu, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail pod adres EPD.Compliance@renishaw.pl.

WEEE

W ramach Dyrektywy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) instrukcje dotyczące recyklingu produktu muszą być udostępniane na życzenie. W tabeli zamieszczono instrukcje dotyczące recyklingu.

Karta charakterystyki substancji/mieszaniny

Szczegółowe informacje można znaleźć w kartach charakterystyk kleju RGG-2 2.

Funkcja bezpiecznej pracy przetworników serii SiGNUM

System analogowego przetwornika SiGNUM ma certyfikat DGUV zgodnie z wymogami normy ISO13849-1:2008 i nadaje się do użycia w zastosowaniach wymagających poziomu działania d (PLd). 

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa działania innych systemów przetworników prosimy o wysłanie wiadomości e-mail pod adres EPD.Compliance@Renishaw.pl.

Funkcja bezpiecznej pracy przetworników serii RESOLUTE

System przetwornika RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CliQ ma certyfikat CSA Sira, numer referencyjny certyfikatu FSP16008/00, zgodnie z wymogami normy ISO 13849:2015 i nadaje się do użycia w zastosowaniach wymagających poziomu działania d (PLd) oraz zgodnie z normami IEC 61508:2010 / IEC 61800-5-2:2007. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa działania innych systemów przetworników prosimy o wysłanie wiadomości e-mail pod adres EPD.Compliance@Renishaw.pl.

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami, REACH, System zielonych zakupów i przetargów oraz inne przepisy lub normy

Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail pod adres EPD.Compliance@Renishaw.pl.

ISO 9001

System i procedury zapewnienia jakości firmy Renishaw podlegają audytowi pod względem zgodności z ISO 9001 - uznaną w skali międzynarodowej normą dotycząca systemów zarządzania jakością. Certyfikat rejestracji firmy Renishaw w EN ISO 9001 został wydany przez BSI Management Systems i nosi logo akredytacji UKAS. Stanowi to gwarancję dla użytkownika, że Renishaw nie tylko realizuje procedury zgodnie z normą ISO ale i przeszła proces audytu i uzyskała certyfikat kompetentnej organizacji, akredytowanej przez UKAS. Akredytacja UKAS jest w wielu krajach na całym świecie uznawana przez stosowne jednostki normalizacyjne tych krajów. Aby uzyskać więcej informacji, wyślij wiadomość e-mail pod adres EPD.Compliance@Renishaw.pl.