Omiń nawigację

Dobór trzpieni do skanowania

Wybór właściwego trzpienia do skanowania i digitalizacji części na maszynach współrzędnościowych (CMM)obrabiarkach jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu.

Dobierz właściwy trzpień pomiarowy do danego zastosowania

Wybór trzpieni skanujących zależy od aplikacji skanowania oraz typu używanej sondy skanującej. Należy stosować trzpień o takiej samej średnicy, jak narzędzie skrawające użyte do wyprodukowania danego przedmiotu.

Długość trzpienia powinna być jak najmniejsza, aby uniknąć nadmiernego zginania, lecz należy zapewnić długość trzpienia wystarczającą dla uniknięcia skanowania na chwycie.

Czynniki związane z zastosowaniem

W przypadku pomiarów pojedynczych punktów kulka styka się z powierzchnią przedmiotu tylko przez krótki okres. Inaczej jest w wypadku skanowania, ponieważ kulka ślizga się po powierzchni przedmiotu. Kontakt jest ciągły, dlatego też dochodzi do długotrwałego styku ślizgowego między kulką trzpienia a powierzchnią obrabianego przedmiotu.

Firma Renishaw wdrożyła kompleksowy program badawczy w celu zbadania interakcji między materiałem kulki i powierzchnią przedmiotu obrabianego. Podczas testów materiałów kulki okazało się, że na powierzchni kulki osadzają się pozostałości tych materiałów. Zaleca się przetarcie kulki suchą szmatką niepozostawiającą włókien w celu usunięcia pozostałości materiałów.

Zużycie ścierne (skanowanie materiałów ściernych)

Jeśli mierzy się przykładowo podzespoły wykonane z żeliwa, ścieraniu ulegają zarówno trzpień kulkowy, jak i powierzchnia przedmiotu. Mikroskopijne cząstki pozostałości mogą być przyczyną zadrapań kulki trzpienia pomiarowego i powierzchni przedmiotu. W celu zminimalizowania tego efektu w tego typu zastosowaniach zalecamy użycie trzpieni pomiarowych z kulką z tlenku cyrkonu.

Zużycie adhezyjne (skanowanie przedmiotów aluminiowych)

Gdy do skanowania powierzchni aluminiowej używa się kulki rubinowej, oba te materiały przyciągają się. Materiał przechodzi zwykle z powierzchni miękkiej na powierzchnię twardą. Oznacza to, że aluminium osadza się na powierzchni kulki, zaś powłoka aluminium jest wyraźnie widoczna po wykonaniu 100 m pomiaru ciągłego przy użyciu jednego punktu styku na kulce trzpienia pomiarowego. W tego typu zastosowaniach zalecamy użycie trzpieni pomiarowych z kulką z azotku krzemu. Ten materiał odpycha aluminium, dlatego też prawie nie występuje efekt osadzania się pozostałości.