Omiń nawigację

Ta strona nie jest obecnie dostępna w Twoim języku. Możesz zapoznać się z tłumaczeniem automatycznym, korzystając z usługi Google Translate. Nie jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie tej usługi, ani też wyniki tłumaczenia nie były przez nas sprawdzane.
Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej pomocy skontaktuj się z nami.

Encoders hold the key to ultra-accurate motion control

21 February 2018

Aerotech, continuing its commitment to the art and science of motion control, looks to Renishaw for versatile, high-precision laser interferometer encoders for its medical stages.

PITTSBURGH, PA – Aerotech is renowned for its high-precision positioning tables, stages and systems. Started in 1970, the company maintains its passion for developing precision motion control solutions for worldwide customers in industry, government, science, and research. Aerotech customers are the “better, stronger, faster,” crowd – always pushing the boundaries of precision – and the company delivers through development of motion control products which factor in variables that cause measurement uncertainty, down to the encoder. A long-time relationship with Renishaw led the company to a compact, yet highly accurate, encoder that enables high-precision measurement simply by being smaller. It discovered that the RLE laser interferometer encoder allowed designers to close the distance to the point of measurement, greatly minimising a key contributor to measurement uncertainty on precision machines.

Downloads