Omiń nawigację

NCi-6

Interfejsu NCi-6 używa się razem z bezdotykowymi systemami ustawiania narzędzi NC4 firmy Renishaw. Przetwarza on sygnały z zespołu bezdotykowego i konwertuje je na beznapięciowe sygnały wyjściowe przekaźnika półprzewodnikowego (SSR) przesyłane następnie do sterownika obrabiarki CNC.

Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ