Omiń nawigację

Productivity+™ — oprogramowanie dla centrów obróbkowych instalowane na komputerach

Konwersacyjne programowanie procedur inspekcyjnych, ustawianie narzędzi oraz aktualizacje maszyny.

Szeroki wybór procedur pomiarowych.

Instrukcje logiczne do podejmowania decyzji na maszynie i sterowania procesem.

Szczegółowe raporty kontroli i aktualizacje.

Productivity+ to łatwe w użytkowaniu środowisko programowania umożliwiające dołączanie do cykli obróbkowych procedur pomiarowych oraz kontrolnych, co pozwala na podejmowania decyzji w trakcie procesu.

Wprowadzenie

Właściwości i korzyści

 • Nie jest wymagana umiejętność programowania kodów G.
 • Możliwość programowania bezpośrednio na podstawie modeli bryłowych.
 • Obszerna baza danych sond pomiarowych firmy Renishaw.
 • Funkcja wizualizacji programu wykrywa potencjalne kolizje sondy.
 • Tworzenie wirtualnych elementów na podstawie istniejącej geometrii.
 • Zawiera procedury kwalifikacji sond i ustawiania narzędzia.
 • Funkcja raportowania geometrii elementów, tolerancji oraz aktualizacji.
 • Możliwość osadzania procedur pomiarowych w istniejącym kodzie maszynowym.
 • Kontrola w trakcie procesu, podejmowanie decyzji oraz programowanie adaptacyjne.
 • Kontrola przedmiotu obrabianego przed zdjęciem z obrabiarki.
 • Rozszerzenie funkcji poprzez niestandardowe makra.

Filmy z samouczkami

Przegląd

Może ono uprościć wiele często wykonywanych zadań, takich jak ustawianie przedmiotu obrabianego i jego weryfikację oraz wspomaga przygotowanie procesu obróbki w trzech kluczowych obszarach.

 • Prognostyczne: przygotowanie procesu — jak np. skonfigurowanie obróbki, identyfikacja przedmiotu i narzędzia — jest wdrażane przed obróbką w celu bezproblemowego uruchomienia procesu.
 • Aktywne: kontrola w trakcie procesu — jak np. monitorowanie stanu narzędzia, aktualizowanie geometrii narzędzi oraz adaptacyjna obróbka — jest wdrażana podczas obróbki w celu dostosowania się do zmian w trakcie obróbki maszynowej.
 • Ostateczne: raportowania po ukończeniu procesu wykonywane po obróbce w celu dostarczenia użytkownikowi informacji na temat ukończonego procesu i wspomagania podejmowania decyzji mających wpływ na kolejne operacje i procesy.


Opcje

Oprogramowanie Productivity+ jest dostępne w dwóch formatach aplikacji:

 • Active Editor Pro: niezależny pakiet edycyjny dla użytkowników innych systemów CAM.
 • Pakiet skanujący Productivity+: to zintegrowany skanujący system do pomiarów obrabiarkowych


Partnerzy oraz integratorzy

Dostępny jest interfejs API Productivity+ dla producentów CAM, którzy mogą go dołączać do własnego oprogramowania, dając użytkownikom możliwość bezpośredniego dołączania procedur pomiarowych i inspekcyjnych, a także procedur podejmowania decyzji w trakcie procesu do programów obróbkowych.

Dowiedz się więcej