Omiń nawigację

Przetwornik położenia serii TONiC™

TONiC jest nowym, superminiaturowym, bezdotykowym, przyrostowym przetwornikiem położenia firmy Renishaw o szybkości do 10 m/s, który — w połączeniu z interfejsem Ti — oferuje rozdzielczość aż 1 nm, zarówno w zastosowaniach liniowych, jak i kątowych. Instalacja systemów TONiC jest szybka i prosta, charakteryzuje się dużą tolerancją konfiguracji, zaś kalibracja odbywa się przyciśnięciem przycisku. Dynamiczne przetwarzanie sygnału w systemie przetwornika TONiC zapewnia poprawioną stabilność sygnału przy bardzo niskiej wartości błędu cyklicznego (SDE) (typowo < ±30 nm) w celu zapewnienia wyjątkowej skuteczności sterowania ruchem.

Przetwornik jest dodatkowo dostępny w 2 wersjach zastosowań:

System TONiC UHV wprowadza technologię przetworników przyrostowych do zastosowań bardzo wysokiej próżni do 10-10 Torra, gdzie wymaga się wysokiej wydajności przy niewielkich rozmiarach.

TONiC FS (z funkcją bezpieczeństwa) z certyfikatem SIL2 i PLd do zastosowań związanych z funkcjami bezpieczeństwa.

Strona www: Głowica TONiC

Nowość!

Przetwornik położenia VIONiC jest teraz dostępny z rozdzielczością do 2,5 nm ze zmniejszonym błędem cyklicznym (SDE) w całej gamie produktów.

Nowość!

Opcje liniałów

  • Liniały liniowe są wykorzystywane tam, gdzie istnieje potrzeba informacji o położeniu liniowym — zwykle w osi X, Y i Z.
  • Liniałów obrotowych używa się do odczytywania informacji o położeniu kątowym i sterowania ruchem elementów obrotowych.
  • Liniałów z łukiem częściowym używa się do pomiarów łuku częściowego obrotu; nawija się je na bębny, wałki lub elementy łukowe.

Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Zgodność głowic

Liniał RTLC20 z opcjonalnym torem FASTRACK™

Liniał FASTRACK RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Do 10 m (>10 m na życzenie)

TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

Wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

Dostarczana długość

Zgodność głowic

RKLC20-S

Liniał RKLC20

±5 µm/m

20 µm

Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi

Do 20 m (>20 m na życzenie)

TONiC, TONiC UHV

Liniał ZeroMet™

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Zgodność głowic

RELM20/RELE20

Liniał RELM RSLM

±1 µm do 1 m, a następnie ±1 µm/m

20 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Maks. do 1,5 m

TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

Liniał ze stali nierdzewnej

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Zgodność głowic

RSLM20/RSLE20/RSLC20

Liniał RELM RSLM

±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Maks. do 5 m

TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

Wąska taśma ze stali nierdzewnej z łukiem częściowym

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

Dostarczana długość

Zgodność głowic

RKLC20-S

Liniał RKLC z łukiem częściowym

20 μm: ±5 µm/m20 µm

Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi

Do 20 m (>20 m na życzenie)

TONiC

Pierścień ze stali nierdzewnej

Nazwa skali

Dokładność podziałki (zależnie od średnicy pierścienia)

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Średnica pierścienia

Zgodność głowic

RESM20/REST20

Liniał RESM-REST (strona liniału)

od ±3,97 do ±0,38 sekundy łukowej

20 µm

15,5 ±0,5 μm/m/°C

od 52 do 550 mm

TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

Pierścień o bardzo wysokiej dokładności ze stali nierdzewnej

Nazwa skali

Zainstalowana dokładność (zależnie od średnicy pierścienia)

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Średnica pierścienia

Zgodność głowic

REXM20/REXT20

Liniał REXM (strona liniału)

(średnica ≥100 mm) ±1 sekunda łukowa
(średnica 75 mm) ±1,5 sekundy łukowej
(średnica ≤57 mm) ±2 sekundy łukowe

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 417 mm

TONiC, TONiC UHV