Omiń nawigację

RMI-QE

Obrabiarki CNC, w których do celów kontroli przedmiotu obrabianego stosuje się montowane na wrzecionie sondy Renishaw lub system do ustawiania narzędzi z transmisją sygnału radiowego, wymagają użycia radiowego interfejsu obrabiarkowego Renishaw (jak np. RMI-QE) do przesyłania sygnału radiowego. RMI-QE, który działa jako połączony nadajnik-odbiornik oraz interfejs obrabiarkowy, konwertuje sygnały z sondy RMP na beznapięciowe sygnały wyjściowe przekaźnika półprzewodnikowego (SSR) i sterowane sygnały wyjściowe do przesyłania danych do sterownika obrabiarki CNC.

Interfejs RMI-QE jest przeznaczony do zamontowania w przestrzeni roboczej obrabiarki.

Zastosowanie systemu RMI-QE umożliwia włączanie poszczególnych układów radiowych oraz obsługę do czterech sond RMP 2-giej generacji, dzięki czemu można uzyskać wiele kombinacji sond inspekcyjnych i/lub radiowych systemów do ustawiania narzędzi na jednej obrabiarce.

Broszura

Arkusz danych technicznych

Instrukcja instalacji

Skrócony przewodnik uruchomienia

Deklaracja zgodności