Omiń nawigację

Techniki pomiaru 5-osiowego

Techniki pomiarów w 5 osiach firmy Renishaw, charakteryzują się wysoką dokładnością oraz prędkością gromadzenia danych pomiarowych. Jednocześnie oferują bogatą gamę korzyści prowadzących do znacznej poprawy wydajności całego systemu pomiarowego.

Zetknięcia głowicą

Zetknięcia głowicą REVO

Punkty pomiarowe mogą być zbierane z mierzonego elementu tylko za pomocą głowicy REVO lub też w połączeniu z osiami maszyny XYZ. Głowica pomiarowa REVO najlepiej sprawdza się w aplikacjach, w których nie jest wymagana bardzo duża liczba punktów, ale najważniejsza jest prędkość pomiaru.

Skanowanie po okręgu

REVO® wykonuje skanowanie po okręgu

Skanowanie po okręgu umożliwia skanowanie elementu okrągłego, zbierając nawet 6000 punktów w ciągu sekundy. Dzięki zdefiniowaniu przewidywanej trajektorii, system REVO® wykorzystuje swój 2-osiowy system sterowania przemieszczeniami minimalizując przemieszczenia elementów nośnych maszyny współrzędnościowej. Takie rozwiązanie ma znaczący wpływ na zwiększenie dokładności pomiaru. Technika skanowania po okręgu nadaje się idealnie do stosowania wewnątrz otworów. Na przykład podczas pomiaru bloku silnika, gdzie wymagane jest sprawdzenie błędu kształtu elementów.

Skanowanie powierzchni walcowej

Skanowanie powierzchni walcowej w systemie REVO

Przy realizacji pomiarów techniką skanowania powierzchni walcowej następuje przemieszczanie elementów nośnych maszyny wzdłuż jednej osi na zewnątrz lub wewnątrz mierzonego walca bądź stożka. Skanując powierzchnię walcową maszyna pokonuje stałą odległość przypadająca na jeden pełny obrót. Wynikiem tego jest ruch po spirali, w którym zbierane są olbrzymie ilości danych na całej zdefiniowanej długości.

Skanowanie powierzchni uszczelniającej

Skanowanie powierzchni uszczelniającej w systemie REVO

Technika skanowania powierzchni uszczelniającej jest dostosowana do pokonywania niejednolitej trajektorii podczas operacji skanowania. Dzięki zdefiniowaniu punktów docelowych wzdłuż proponowanej trajektorii, system REVO® dobiera wymagane przemieszczenia pomiędzy tymi punktami zbierając dużą liczbę punktów pomiarowych i jednocześnie minimalizując przemieszczenia elementów nośnych maszyny współrzędnościowej. Funkcja skanowania powierzchni uszczelniającej działa w warunkach pełnego sterowania przemieszczeniami w 5 osiach.

Skanowanie z omiataniem — płaszczyzna

Skanowanie z omiataniem płaszczyzny w systemie REVO

Zbieranie punktów na płaszczyźnie można realizować wykorzystując system sterowania REVO® do wykonywania przemieszczeń omiatających w dwóch kierunkach, natomiast układ sterowania maszyny współrzędnościowej wykonuje przemieszczenie w jednym kierunku ze stałą prędkością. Ten proces skanowania minimalizuje niedokładności związane z odkształceniami konstrukcji maszyny współrzędnościowej podczas skanowania z wysokimi prędkościami.

Skanowanie z omiataniem — powierzchnia zakrzywiona

Skanowanie z omiataniem płaszczyzny zakrzywionej w systemie REVO

System sterowania REVO® dostosowuje się do zmian kształtu powierzchni kontrolując siłę nacisku trzpienia pomiarowego z powierzchnią podczas skanowania. Maszyna współrzędnościowa steruje przemieszczeniem w stałym kierunku w celu zminimalizowania niedokładności związanych z odkształceniami konstrukcji maszyny współrzędnościowej. Zapewnia to możliwość nadążania za powierzchnią z równoczesnym zbieraniem olbrzymich ilości punktów pomiarowych i jest szczególnie przydatne do pomiarów powierzchni łopatek.

Skanowanie przekroju — wokół łopatki

Skanowanie przekroju w systemie REVO — wokół łopatki

Kontrolę segmentu łopatki lub innej powierzchni zewnętrznej można zrealizować przy użyciu funkcji skanowania przekroju i systemu REVO. W tej technice skanowania możliwe jest wykonanie pomiarów w jednej operacji, definiując segment z modelu CAD. Dzięki nieograniczonym możliwościom pozycjonowania REVO, maszyna współrzędnościowa wykonuje przemieszczenia wokół przedmiotu, a system REVO® kontroluje położenie zetknięcia.

Klipy wideo