Omiń nawigację

Typy trzpieni pomiarowych

Obszerny asortyment oryginalnych trzpieni pomiarowych Renishaw obejmuje szereg konfiguracji, które pozwalają na dostosowanie do różnych zastosowań pomiarowych

Proste trzpienie pomiarowe

Konwencja nazewnicza:

M2 STY D2R L20 EWL14 D1.4SS

Objaśnienie:

Trzpień prosty z gwintem M2, z kulką rubinową Ø2 mm, o długości 20 mm, o efektywnej długości roboczej równej 14 mm, z trzonem Ø1,4 mm ze stali nierdzewnej.

Najprostszy i najczęściej używany typ trzpieni pomiarowych, które nadają się do większości zastosowań pomiarowych. Trzpienie pomiarowe są zaopatrzone w kulki wykonane z rubinu, azotku krzemu, tlenku cyrkonu, ceramiki lub węglika wolframu. Obsady i trzony są wykonywane z różnych materiałów — tytanu, węglika wolframu, stali nierdzewnej, ceramiki i włókna węglowego.

Trzpienie gwiazdowe

Konwencja nazewnicza:

M2 STR D2R 5BALL L19.5 S32

Objaśnienie:

Trzpień gwiazdowy z gwintem M2, z kulką rubinową Ø2 mm. Ma 5 kulek w układzie gwiazdowym i długość całkowitą 19,5 mm (od środka kulki do tylnej powierzchni montażowej układu gwiazdowego). Rozpiętość układu gwiazdowego wynosi 32 mm.

Są to konfiguracje trzpieni pomiarowych z kilkoma końcówkami, z trzpieniami zamocowanymi na stałe. Można ich używać do sprawdzania wielu różnych elementów, w tym powierzchni i otworów, do których można uzyskać bezpośredni dostęp.

Ta konfiguracja zapewnia elastyczność, umożliwiając zetknięcie z elementami bez zmiany trzpienia pomiarowego. Istnieje możliwość konfigurowania własnych układów trzpieni gwiazdowych, wykorzystując części centralne trzpieni do zamocowania aż 5 części składowych.

Kulki mogą być wykonane z rubinu, azotku krzemu lub tlenku cyrkonu. Każda z końcówek trzpienia gwiazdowego wymaga uzgodnienia bazy wymiarowej w taki sam sposób, jak w przypadku trzpienia z jedną kulką.

Trzpienie wskazówkowe

Konwencja nazewnicza:

M2 PNT D1.4TC 30 DEG L10

Objaśnienie:

Trzpień wskazówkowy z gwintem M2, z trzonem/końcówką pomiarową Ø1,4 mm z węglika wolframu. Kąt końcówki wynosi 30°, a jej długość 10 mm.

Nie należy używać ich w tradycyjnych zadaniach pomiarów XY, są one przeznaczone do pomiarów kształtów gwintów, określonych punktów lub wytrasowanych linii (z niższą dokładnością).

Zastosowanie trzpienia wskazówkowego z końcówką półkulistą umożliwia uzgodnienie bazy wymiarowej i wykonanie pomiarów elementów z większą dokładnością, a także można go wykorzystać przy kontroli położeń bardzo małych otworów.

Trzpienie z półkulistą końcówką

Konwencja nazewnicza:

M5 HEM D30 CER L26.5

Objaśnienie:

Trzpień z półkulistą końcówką, z gwintem M5, z półkulą ceramiczną ø30 mm. Długość od zakończenia półkuli do powierzchni zmocowania wynosi 26,5 mm.

Trzpienie te są idealnym narzędziem do pomiarów głębokich elementów i otworów wykonywanych w kierunkach osi X, Y i Z, przy czym występuje potrzeba uzgodnienia bazy wymiarowej tylko jednej kuli.

Oprócz tego, wykonywanie pomiarów z użyciem trzpienia z kulką o tak dużej średnicy może zapewnić uśrednienie wpływu bardzo chropowatych powierzchni.

Trzpienie walcowe

  • M2 ruby cyclinder styli

Konwencja nazewnicza:

M2 CYL SLVS L13 EWL4

Objaśnienie:

Trzpień walcowy z gwintem M2 z elementem pomiarowym o krytycznym znaczeniu Ø3 mm, wykonanym ze stali „srebrzanki”. Ma długość całkowitą 13 mm oraz efektywną długość roboczą równą 4 mm.

Te trzpienie stosuje się do pomiarów otworów w blachach, przedmiotach wytłaczanych i cienkich przedmiotach obrabianych, w przypadku których nie można zagwarantować właściwego zetknięcia trzpienia kulkowego.

Ponadto, można wykonywać pomiary elementów gwintowanych oraz ustalać położenia środków otworów gwintowanych.

Trzpienie walcowe z kulistą końcówką umożliwiają pełne uzgodnienie bazy wymiarowej i wykonywanie pomiarów w osiach X, Y i Z, dzięki czemu możliwa jest realizacja kontroli powierzchni.

Trzpienie dyskowe

Konwencja nazewnicza:

M2 DSC D18 SLVS T2.2 L2.6 BR-Y

Objaśnienie:

Trzpień dyskowy z gwintem M2, o średnicy dysku 18 mm. Jest wykonany ze stali "srebrzanki", przy czym grubość dysku wynosi 2,2 mm, a długość 2,6 mm. Skrót BR oznacza rolki/kulki z następującym po nim potwierdzeniem (Y) lub zaprzeczeniem (N).

Taki trzpień jest „odcinkiem” bardzo precyzyjnej kulki i jest wykorzystywany do pomiarów podcięć i rowków w otworach, które mogą być niedostępne dla trzpienia gwiazdowego. Chociaż wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem „krawędzi sferycznej” zwykłego dysku zapewnia taką samą efektywność, jak pomiary na równiku dużej kulki trzpienia lub w jego pobliżu, w kontakcie uczestniczy tylko niewielki obszar tej powierzchni kulistej. Dlatego też cieńsze dyski wymagają starannego ustawienia kątowego, aby zapewnić prawidłowy kontakt powierzchni dysku z mierzonym elementem.

Zwykły dysk wymaga uzgodnienia bazy wymiarowej tylko dla jednej średnicy (zazwyczaj w sprawdzianie pierścieniowym), lecz ogranicza wykonywanie efektywnych pomiarów tylko do kierunków osi X i Y. Dodanie walca z końcówką półkulistą blisko krawędzi dysku pozwala uzgodnić bazę wymiarową i na tej podstawie wykonywać także pomiary w kierunku osi Z pod warunkiem, że „walec z końcówką półkulistą” wystaje poza średnicę sondy. Bazę wymiarową walca z końcówką półkulistą można uzgadniać na sprawdzianie kulowym lub płytce wzorcowej. Obrócenie i unieruchomienie tarczy wokół osi centralnej pozwala ustawiać “walec z końcówką półkulistą” w położeniu odpowiednim dla danego zastosowania.

Dyski mogą być zaopatrzone w otwór centralny z gwintem M2, umożliwiający zamocowanie trzpienia centralnego, co zapewnia dodatkową elastyczność w zakresie wykonywania pomiarów dna głębokich otworów (gdzie dostęp w przypadku dysku może być ograniczony). Dostępny jest asortyment trzpieni pomiarowych o różnych średnicach i grubościach, które mogą być wykonane ze stali, ceramiki lub rubinu.

Przedłużacze

Konwencja nazewnicza:

M4 EXT L15 D7 SS

Objaśnienie:

Przedłużacz z gwintem M4, o długości 15 mm, Ø7 mm, wykonany ze stali nierdzewnej.

Dostępny jest asortyment przedłużaczy o różnych długościach i wykonanych z różnych materiałów – ze stali, tytanu, aluminium, ceramiki i włókna węgłowego.

W przypadku długich przedłużaczy należy wziąć pod uwagę charakterystykę termiczną materiału

Trzpienie do uzgadniania bazy wymiarowej narzędzi

Konwencja nazewnicza:

Trzpienie do uzgadniania bazy wymiarowej narzędzi różnią się znacząco, lecz występuje tendencja do stosowania zamocowania z gwintem M4 lub otworem Ø4 mm.

Na 4-stronnych kwadratowych końcówkach długość (L) to odległość powierzchni pomiarowej od powierzchni montażowej. W przypadku 5-stronnych kostek i okrągłych dysków długość mierzona jest względem powierzchni czołowej.

Tolerancje z jakimi narzędzia mogą być ustawiane zależą od płaskości i równoległości ustawienia końcówki trzpienia pomiarowego.

Wszystkie sondy oraz obsady sond umożliwiają dokładną regulację, co pozwala na uzyskiwanie tych ustawień.

Gdy wymagane jest uzgodnienie bazy wymiarowej na średnicy narzędzia obrotowego, narzędzie takie musi obracać się w kierunku przeciwnym do kierunku skrawania.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem

Konstrukcja trzpieni pomiarowych Renishaw zawiera zabezpieczenie przed zniszczeniem, które łamie się w razie uderzenia i chroni sondę pomiarową przed uszkodzeniem.

Trzpienie pomiarowe na zamówienie

Firma Renishaw oferuje wszechstronną usługę trzpienie pomiarowe na zamówienie, projektując i wytwarzając określone trzpienie pomiarowe dostosowane do wymagań użytkownika.

Nasze własne zespoły mają olbrzymie doświadczenie i umiejętności. Analizują sondę i potrzeby zastosowania w celu znalezienia najlepszego rozwiązania.

Przejdź do strony poświęconej trzpieniom pomiarowym na zamówienie, aby dowiedzieć się więcej.

Galeria zastosowań trzpieni pomiarowych