Omiń nawigację

Zrównoważony rozwój

Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz ochrony środowiska i zapobieganie zmianom klimatu. Osiągamy to nie tylko poprzez poprawę śladu ekologicznego naszych działań, np. zmniejszenie emisji z naszych zakładów produkcyjnych, ale także poprzez dostarczanie rozwiązań dla klientów, które pomagają im produkować więcej przy mniejszych nakładach oraz radzić sobie z przejściem na bardziej zrównoważony świat.

Aby zapewnić długoterminową wartość w świecie coraz bardziej ograniczonych zasobów, musimy zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko i lokalne społeczności.

Nasze zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto

W listopadzie 2021 r. zobowiązaliśmy się do osiągnięcia celu „Net Zero 2050”, który będzie zatwierdzany i monitorowany przez SBTi (Science Based Target initiative) — międzynarodową organizację, która definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie redukcji emisji i celów „Net Zero” zgodnie z nauką o klimacie.

  • Emisje w zakresach 1 i 2 mają osiągnąć poziom zerowej emisji netto do 2028 r. w porównaniu z poziomem odniesienia na rok 2019/20
  • Emisje z zakresu 3 mają osiągnąć poziom zerową emisję netto najpóźniej do 2050 r.
  • Kwantyfikacja emisji z zakresu 3 do marca 2023 r., aby umożliwić wyznaczenie bardziej ambitnego celu zerowej emisji netto.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Choć nasze wysiłki na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych przez strategię „Net Zero” mają zasadnicze znaczenie, nie poprzestajemy na tym. W przeszłości wspieraliśmy wiele organizacji charytatywnych i wolontariackich w naszych kluczowych lokalizacjach i nadal będziemy to czynić za pośrednictwem Komitetu charytatywnego Renishaw.

Nasza Grupa ds. Różnorodności oraz Integracji wspiera również inicjatywy D&I w całej firmie, w tym obchody dni świadomości i przekazywanie informacji współpracownikom. Zdajemy sobie sprawę, że zwiększenie różnorodności w naszej firmie umożliwi nam prowadzenie odpowiedzialnej i produktywnej działalności, której siłą napędową są utalentowani ludzie o różnym pochodzeniu i perspektywach. Aby jeszcze bardziej rozwinąć i sformalizować nasze działania w tych kwestiach społecznych, analizujemy Cele zrównoważonego rozwoju ONZ, aby określić, w których z nich możemy odegrać rolę i wywrzeć znaczący wpływ.

Klienci — ikona pogrubiona

Pomagamy naszym klientom

Nasze produkty pomagają naszym klientom w realizacji ich własnych ambicji związanych z zerową emisją netto przez zmniejszenie zużycia energii i minimalizację ilości odpadów. Produkty te pozwalają ograniczyć bezproduktywny czas pracy maszyny, wyeliminować produkcję złomu i zmniejszyć całkowite zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania takiej samej ilości podzespołów.

Ikona zmniejszania emisji — panele słoneczne Zmniejszanie poziomu emisji

W grudniu 2020 r. wprowadziliśmy nową politykę Grupy dotyczącą zakupu energii elektrycznej, zgodnie z którą wszystkie spółki Grupy zobowiązane są do korzystania wyłącznie z energii elektrycznej pochodzącej z certyfikowanych źródeł odnawialnych. Oznacza to, że po wygaśnięciu obecnych kontraktów przejdziemy na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Nadal dokonujemy znaczących inwestycji w wytwarzanie energii we własnym zakresie w naszych głównych zakładach na świecie.

Minimalizacja ilości odpadów — Ikona pogrubiona Minimalizacja ilości odpadów

Dokładamy wszelkich starań, aby opakowania naszych produktów i opakowań transportowych miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Zdajemy sobie sprawę, że znacząca część naszych odpadów powstaje w procesach produkcyjnych, dlatego też powołaliśmy specjalny zespół ds. odpadów produkcyjnych, który koncentruje się na wprowadzaniu usprawnień.

Spojrzenie w przyszłość — ikona pogrubiona

Spojrzenie w przyszłość

W miarę dążenia do osiągnięcia naszych celów związanych z zerową emisją netto będziemy dbać o to, by nasi pracownicy rozumieli nasze działania i wiedzieli, w jaki sposób mogą je wspierać. Będziemy również współpracować z dostawcami i klientami w zakresie redukcji emisji w ramach naszego zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisji netto w odniesieniu do zakresu 3 najpóźniej do marca 2050 r.