Omiń nawigację

10 zalet sond obrabiarkowych

Wzrost wydajności.

Zwiększone możliwości.

Zmniejszone koszty.

Rozwój działalności nie może być ograniczony rosnącymi płacami lub dostępnością wykwalifikowanej siły roboczej. Dzięki automatyzacji procesu ustawiania obrabiarki sondy obrabiarkowe firmy Renishaw zapewniają klientom następujące korzyści:

Zmniejszenie ilości braków

Zmniejszenie ilości braków

Gdy obrabiarkę ustawia się ręcznie, a nie za pomocą sond, poziom braków może sięgnąć 20%.

Wypełnienie luki związanej z brakiem umiejętności

Wypełnienie luki związanej z brakiem umiejętności

Przezwyciężenie ograniczeń związanych z wydajnością produkcji spowodowanych brakiem wykwalifikowanych operatorów.

Niższe koszty

Niższe koszty

Zmniejszenie liczby wykwalifikowanych operatorów na obrabiarkę, co ma szczególne znaczenie przy rosnących kosztach płacowych.

Skrócenie czasu ustawiania

Skrócenie czasu ustawiania

Zautomatyzowane ustawianie z wykorzystaniem sond pomiarowych może być do 10 razy szybsze w porównaniu do metod ręcznych, gwarantując więcej czasu na skrawanie.

Lepsze wykorzystanie obrabiarek

Lepsze wykorzystanie

Zautomatyzowanie pomiarów w czasie produkcji oznacza, że obrabiarki nie będą już oczekiwać na ponowne uruchamianie ich przez operatorów.

Poprawa przewidywalności

Poprawa przewidywalności

Będzie wiadomo, ile czasu potrwa ustawianie i będzie można odpowiednio zaplanować czynności.

skrócić czas przygotowania produkcji

Skrócenie czasu produkcji

Szybkie, automatyczne i powtarzalne ustawianie operacji skrawania.

Zabezpieczenie przychodów i zysku

Zabezpieczenie przychodów i zysku

Ochrona przed komodyzacją i obniżką cen.

Podniesienie łańcucha wartości

Podniesienie łańcucha wartości

Możliwość pozyskania bardziej wartościowych kontraktów na nowych rynkach i przy wytwarzaniu nowych produktów.

Zwiększone możliwości

Zwiększone możliwości

Szybsze reagowanie i przystosowanie się do zmieniających się procesów.