Omiń nawigację

Nauki o Ziemi

Spektroskopię ramanowską stosuje się pomyślnie w analizach dużej liczby materiałów i układów.

Firma Renishaw oferuje takie innowacje, jak nagradzany ramanowski mikroskop konfokalny inVia, połączone systemy mikroskopu ramanowskiego oraz mikroskopu z sondą skanującą oraz połączony system Raman-SEM.

Kliknij jedno z poniższych łączy i dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc w zakresie zastosowań dotyczących nauk o Ziemi:

Inne zastosowania

Nasi specjaliści ds. zastosowań mają olbrzymie doświadczenie w szerokim zakresie aplikacji. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać informacje na temat danego zastosowania.