Omiń nawigację

Polityka Renishaw dotycząca prawa konkurencji

Nasza globalna polityka w zakresie prawa konkurencji ma na celu wyjaśnienie kluczowych zagrożeń związanych z przepisami dotyczącymi konkurencji oraz zapewnienie, że wszyscy pracownicy i nasi szerzej pojęci interesariusze zawsze będą chronić zdrową konkurencję, działając w sposób uczciwy i przejrzysty na otwartych i konkurencyjnych rynkach.

Firma Renishaw jest przez cały czas w pełni zobowiązana do przestrzegania prawa konkurencji. Firma Renishaw nie dopuszcza żadnych działań, które mogłyby uniemożliwiać, ograniczać lub zakłócać konkurencję.


Generalny Radca Prawny Grupy i Sekretarz firmy Renishaw zatwierdzili naszą Politykę prawa konkurencji, która jest nadzorowana i wspierana przez Rzecznika Grupy w biurze głównym w Wielkiej Brytanii i przez lokalnych rzeczników w krajach, gdzie działamy.


Niniejsza polityka w zakresie prawa konkurencji ma zastosowanie do wszystkich transakcji biznesowych we wszystkich krajach, w których działa Grupa Renishaw (zależnie od lokalnych przepisach prawa i praktyki). Polityka ma zastosowanie do każdej osoby pracującej w Renishaw, w tym pracowników tymczasowych, wykonawców, stażystów, pośredników i stron trzecich działających w imieniu spółki Grupy Renishaw (zgodnie z Podręcznikiem Kontroli Grupy Renishaw).


Tekst Polityki znajduje się w poniższym dokumencie.


Dokumenty powiązane