Omiń nawigację

Ta strona nie jest obecnie dostępna w Twoim języku. Możesz zapoznać się z tłumaczeniem automatycznym, korzystając z usługi Google Translate. Nie jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie tej usługi, ani też wyniki tłumaczenia nie były przez nas sprawdzane.
Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej pomocy skontaktuj się z nami.

RMP24-micro radio machine probe

Introducing the world's smallest wireless probe for machine tools. A miniature radio transmission spindle probe for automated workpiece inspection and job set-up on small machining centres.

RMP24-micro is coming in 2024.

Complete the form to find out more information and speak to an expert.

A hand holding the RMP24-micro

Download flyer

Visit our technical support library for installation manuals, user guides and compliance information.