Omiń nawigację

Różnorodność i integracja

Aby umożliwić nam skupienie się na różnorodności w ramach naszej strategii, w 2020 roku utworzyliśmy brytyjską grupę ds. różnorodności i integracji (D&I).

Zdajemy sobie sprawę, że zwiększenie różnorodności w naszej firmie umożliwi nam prowadzenie odpowiedzialnej i produktywnej działalności, której siłą napędową są utalentowani ludzie o różnym pochodzeniu i perspektywach. Jest to kluczowy element strategii naszej firmy, której celem jest zapewnienie naszym pracownikom wspaniałego miejsca pracy, rozwoju i wkładu w życie firmy.

Cel Grupy D&I: „Stworzenie bardziej integracyjnej kultury i zróżnicowanej siły roboczej w firmie Renishaw przez promowanie równości i różnorodności dzięki zaangażowanemu podejściu opartemu na współpracy”.

Grupa D&I, kierowana przez przedstawicieli pracowników, wspiera inicjatywy na rzecz różnorodności i integracji w całej firmie, w tym obchody dni świadomości i przekazywanie informacji współpracownikom w formie filmów wideo, komunikatów internetowych, gościnnych wystąpień i spotkań koleżeńskich. Grupa zwiększała świadomość takich tematów, jak rasizm, LGBTQIA+, płeć, świadomość kulturowa, samopoczucie, zdrowie psychiczne i niepełnosprawność.

Aby rozwijać zaangażowanie w obszarze D&I w firmie, dysponujemy szeroką siecią osób wspierających w postaci Mistrzów D&I. Mistrzowie wspierają działania grupy D&I i promują je w swoich lokalnych obszarach biznesowych w całej Wielkiej Brytanii. Udzielają również informacji i wsparcia kolegom oraz zbierają informacje zwrotne, które pomogą w opracowaniu przyszłych działań grupy D&I.

Nawiązaliśmy również współpracę z wieloma organizacjami w celu wspierania D&I w Renishaw.

Współpraca partnerska

Jesteśmy partnerami enei (the Employers Network for Equality & Inclusion) — wiodącej sieci pracodawców zajmującej się wszystkimi aspektami równości i integracji w miejscu pracy. Enei – Sieć pracodawców na rzecz równości i integracji

Logo enei

Jesteśmy pracodawcą zaangażowanym w sprawy osób niepełnosprawnych. Program Disability Confident pomaga nam w jak najlepszym wykorzystaniu umiejętności osób niepełnosprawnych w naszej organizacji i pomaga w rekrutacji z jak największej puli talentów. Program Disability Confident — czy masz świadomość swojej niepełnosprawności? (campaign.gov.uk)

Logo Disability Confident

Jesteśmy członkiem organizacji WISE (Women in Science and Engineering), której celem jest osiągnięcie równości płci w naukach ścisłych i przyrodniczych poprzez zwiększanie różnorodności w sektorach w całej Wielkiej Brytanii. Tworzenie kultury różnorodności i integracji w swojej organizacji — WISE (wisecampaign.org.uk)

Logo firmy WISE