Omiń nawigację

Technologia SPRINT™

Szybkie systemy pomiarowe następnej generacji o wysokiej dokładności do szybkiego ustawiania przedmiotu obrabianego i kontroli procesu obróbki.

W sondzie OSP60 wykorzystano unikatową technologią czujników 3D, dzięki której system SPRINT™ zapewnia wyjątkowo szybkie i dokładne pomiary przedmiotów na obrabiarkach CNC.

Technologii SPRINT™ można używać wraz z pakietem SupaScan lub pakietem skanującym Productivity+™.

SupaScan jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego i łatwego ustawiania prostych przedmiotów. System umożliwia monitorowanie stanu powierzchni przedmiotu i rejestrowania podstawowych pomiarów odchyłek kształtu. W cyklach SupaScan używa się prostego kodu makro.

Pakiet skanujący Productivity™ jest idealnym rozwiązaniem w wypadku zaawansowanych pomiarów powierzchni o dowolnym kształcie, takich jak łopatki turbin i narzędzia do formowania wtryskowego. Pakiet zawiera zestawy narzędziowe do różnych zastosowań, które można programować przy użyciu programu Productivity+™ Active Editor Pro.

SupaScan OSP60 SPRINT, zastosowanie z sondą skanującą

Wyjątkowe korzyści z wykorzystania technologii SPRINT™

Pomiar przedmiotów z wysoką prędkością

Funkcja skanowania zapewnia niewiarygodną oszczędność czasu podczas w kontroli na obrabiarce i konfigurowania obróbki, wydłużając w ten sposób czas zyskownej i wydajnej obróbki.

Wykrywanie problemów z odchyłkami kształtu elementu

Skanowanie na obrabiarce z wykorzystaniem sondy OSP60 umożliwia wykrywanie odchyłek kształtu elementu, które zostałoby pominięte przez system pomiarów punktowych.

SupaScan OSP60 SPRINT, zastosowanie z sondą skanującą

Kontrola procesów obróbki maszynowej

Wyniki pomiarów przedmiotu obrabianego — zebrane przez sondę OSP60 — pozwalają na automatyczną kontrolę procesów wykonywanych na obrabiarce.

Wyniki pomiarów można również wyprowadzać do dalszej analizy lub zapewnienia jakości.

Zastąpienie istniejącego procesu pomiarów punktowych

Wymień sondę stykową na sondę OSP60 i natychmiast skorzystaj z krótszego czasu cyklu.

Można uzyskać dane równoważne pomiarowi stykowemu, minimalizując jednocześnie czas wymagany do zintegrowania systemu pomiarowego z technologią SPRINT w nowych lub istniejących procesach.

Zalety Renishaw

Cieszymy się doskonałą reputacją wśród naszych klientów i oferujemy im silne wsparcie poprzez sieć ponad 70 biur serwisowych i pomocy technicznej na całym świecie.

Skorzystaj z pomocy technicznej, szkoleń i doradztwa. Kupuj części zamienne i akcesoria w naszym dobrze zaopatrzonym sklepie internetowym.