Omiń nawigację

Technologia SPRINT™

Szybka, elektrostykowa sonda obrabiarkowa o wysokiej dokładności umożliwiająca skanowanie w obrabiarce.

W sondzie OSP60 wykorzystano unikatową technologią czujników 3D, dzięki której system SPRINT™ zapewnia wyjątkowo szybkie i dokładne pomiary przedmiotów na obrabiarkach CNC.

Sonda OSP60 jest wyjątkowo czuła na zmiany kształtu powierzchni i wykrywa submikronowe przemieszczenia na końcówce trzpienia pomiarowego. Rejestruje 1000 punktów danych 3D w każdej sekundzie. Sonda OSP60 z technologią SPRINT pozwala na precyzyjne skanowanie i pomiar punktów. Jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.

Zmniejsz ilość odpadów, zwiększ wydajność i zyskowność — sondy obrabiarkowe zapewnią kontrolę procesu obróbki.

Jedna sonda — wiele możliwości

Sprawdzanie stanu technicznego obrabiarek

Ocena stanu technicznego obrabiarek w czasie krótszym niż jedna minuta. Zintegrowanie cykli z programem obróbki CNC w celu poznania stanu technicznego obrabiarki przed krytycznymi operacjami produkcyjnymi.

Szybkie ustawianie przedmiotów

Wyjątkowo szybkie ustawianie przedmiotów przy użyciu punktowych pomiarów stykowych lub skanowania. Wykorzystanie wyników do aktualizowania układu współrzędnych roboczych.

Monitorowanie stanu powierzchni

Dedykowane makra pomiarowe do określania stanu powierzchni mierzonego przedmiotu. Wykrywanie nadmiernej falistość, szczytów i stopni na powierzchni.

-

Pomiar 3D powierzchni

Szybka kontrola złożonej geometrii przedmiotów o dowolnym kształcie, w tym krawędzi natarcia i spływu, a także powierzchni o podwójnej krzywiźnie.

Adaptacyjna obróbka maszynowa

Generowanie ścieżki narzędzia na podstawie zmierzonej geometrii. Nominalne punkty ścieżki narzędzia są dopasowywane do prawdziwego kształtu zeskanowanego przedmiotu.

Mocowanie elementów 3D

Mierz elementy 3D, takie jak stożki, cylindry, okręgi lub kule, korzystając z wielu trajektorii skanowania i wykorzystując dane do operacji dopasowania przed obróbką.

Wyniki, jakie uzyskaliśmy dzięki tej inwestycji, znacznie przekroczyły nasze oczekiwania. Nasza dokładność precyzyjnego frezowania wirników ze zintegrowanymi łopatkami jest ponad czterokrotnie lepsza, a związane z tym koszty pracy zostały zredukowane o połowę.

Technopark Aviation Technologies

Wyjątkowe korzyści z wykorzystania sondy OSP60

Kontrola w trakcie procesu przy użyciu sondy OSP60 firmy Renishaw z technologią SPRINT™.

Szybki pomiar przedmiotów

Funkcja skanowania zapewnia niewiarygodną oszczędność czasu podczas w kontroli na obrabiarce i konfigurowania obróbki, wydłużając w ten sposób czas zyskownej i wydajnej obróbki.

Określenie odchyłek kształtu elementu

Określenie górnego i dolnego punktu powierzchni lub pomiaru odchyłek kształtu elementu, które zostałyby pominięty przez systemy pomiarów punktowych.

Kontrola w trakcie procesu

Wyniki pomiarów przedmiotu obrabianego — zebrane przez sondę OSP60 — pozwalają na automatyczną kontrolę procesów wykonywanych na obrabiarce.

Wyniki pomiarów można również wyprowadzać do dalszej analizy lub zapewnienia jakości.

Technologia SPRINT

Przetwornik OSP60 SPRINT

Innowacyjne myślenie

W sondzie OSP60 wykorzystano unikatową technologią czujników, dzięki której system SPRINT zapewnia wyjątkowo szybkie i dokładne pomiary przedmiotów na obrabiarkach CNC.

Sonda OSP60 współpracuje z oprogramowaniem SupaScan i pakietem skanującym Productivity+™. Można jej używać w szeregu zastosowań przemysłowych.

OSP60 może również pracować jako sonda elektrostykowa, gdy używa się jej w połączeniu z pakietem oprogramowania Inspection Plus. W ten sposób umożliwia skrócenie czasu cyklu dotychczasowym użytkownikom sond elektrostykowych Renishaw.

Konkurencyjne zalety

W sondzie OSP60 wykorzystano opatentowaną technologię SPRINT, co oznacza niezrównane korzyści dla użytkowników:

  • Unikatowa technologia czujników pozwala na pomiar 1000 punktów danych 3D na sekundę.
  • Zaawansowane algorytmy dopasowania przetwarzają dane w celu określenia położenia elementu, jego rozmiaru i kształtu.
  • Wiodące w branży oprogramowanie, w tym zestawy narzędzi do aplikacji branżowych.
  • Idealne do prostego ustawiania przedmiotów pryzmatycznych, a także do kontroli złożonej geometrii przedmiotów elementów o dowolnym kształcie.

Zalety Renishaw

Cieszymy się doskonałą reputacją wśród naszych klientów i oferujemy im silne wsparcie poprzez sieć ponad 70 biur serwisowych i pomocy technicznej na całym świecie.

Skorzystaj z pomocy technicznej, szkoleń i doradztwa. Kupuj części zamienne i akcesoria w naszym dobrze zaopatrzonym sklepie internetowym.

Akcesoria

Poznaj rodzinę akcesoriów do sond obrabiarkowych, w tym wzorce kalibracji i chwyty. Zakup oryginalnych akcesoriów Renishaw zapewnia długą żywotność i optymalne parametry pracy sond.