Omiń nawigację

Analizy przypadków

Rozwiązania pomiarowe, analityczne i diagnostyczne firmy Renishaw wspierają tysiące użytkowników i pomagają im w pracy od ponad 30 lat.

Oferujemy rozwiązania kalibracyjne, które pozwalają na poprawienie parametrów technicznych obrabiarki. I nie ma znaczenia, czy jesteś użytkownikiem ostatecznym, producentem OEM maszyn czy dostawcą usług serwisowych.

Zastosowania interferometru laserowego

Zastosowania interferometru laserowego firmy Renishaw różną się. Choć laserowe systemy są powszechnie używane do wszechstronnej oceny dokładności obrabiarek i maszyn współrzędnościowych (CMM), stosuje się je też w badaniach oraz ocenie innych układów mechanicznych, gdzie położenie jest czynnikiem o krytycznym znaczeniu. Faktycznie używa się ich tam, gdzie są wymagane wyśrubowane parametry dokładności, powtarzalności oraz zgodność pomiarów ze standardami.

Więcej analiz przypadków zastosowania systemu laserowego

Zastosowania z teleskopowymi systemami ballbar

Teleskopowy system ballbar firmy Renishaw to narzędzie, które dostarcza informacji niezbędnych do skutecznego sterowania operacjami obróbki maszynowej, jeśli chodzi o zapewnienie ciągłości produkcji, konserwację, przygotowanie techniczne, planowanie prac czy zapewnienie jakości.

Wcale nie dziwi różnorodność przypadków pomyślnego wdrożenia i używania systemu ballbar wynikająca z ilości różnorodnych klientów oraz potencjalnych korzyści.

Więcej analiz przypadków zastosowania systemu ballbar