Omiń nawigację

Sondy dla obrabiarek do ustawiania przedmiotu i do kontroli

Systemy pomiarowe Renishaw umożliwiają innowacyjne rozwiązania dla poprawy efektywności obrabiarek.

Systemy pomiarowe na centrach obróbkowych i tokarkach CNC można wykorzystywać do identyfikacji i ustawiania przedmiotów obrabianych, do wykonywania pomiarów elementów podczas cyklu w przypadku obróbki adaptacyjnej, monitorowania stanu powierzchni przedmiotu obrabianego oraz do weryfikacji wymiarów gotowych detali.

Korzyści wynikające z używania sondy inspekcyjnej Renishaw

Ustawienie przedmiotu obrabianego przed obróbką maszynową

Korzystanie z sond eliminuje potrzebę używania kosztownych uchwytów specjalnych oraz ręcznego ustawiania z użyciem zegarowych czujników kontrolnych. Sondy pomiarowe mocuje się na wrzecionach centrów obróbkowych oraz na głowicach rewolwerowych centrów tokarskich, co zapewnia następujące korzyści:

  • redukcja czasu przestojów obrabiarki
  • automatyczne zamocowanie, zestrojenie zadania obróbkowego i ustawienie osi obrotu
  • Eliminacja błędów ręcznego ustawiania
  • możliwość ograniczenia ilości braków
  • Zwiększenie wydajności i elastyczności wielkości partii produkcyjnych

Inspekcja wymiarów elementów na obrabiarce

Sondy mocowane w uchwycie wrzeciona i w głowicy rewolwerowej można również wykorzystywać do pomiarów wykonywanych podczas cyklu skrawania i do kontroli pierwszej części z partii. Jakość pomiarów wykonywanych ręcznie zależy od umiejętności operatora lub przeniesienia części obrabianych na maszynę współrzędnościową, co nie zawsze jest praktycznym rozwiązaniem. Korzyści ze stosowania pomiarów inspekcyjnych obejmują:

  • pomiary części obrabianych podczas cyklu obróbki wraz z automatyczną korekcją offsetów
  • podwyższenie poziomu pewności skrawania w procesie bezobsługowym
  • obróbka adaptacyjna, w która dostarczana jest informacja zwrotną z procesu dla zapewnienia minimalizacji zmian
  • kontrola części obrabianych jako pierwsze w partii z automatyczną aktualizacją offsetów
  • redukcja czasu przestojów wynikających z oczekiwania na wyniki pomiarów pierwszej części z partii

Dowiedz się więcej