Omiń nawigację

Systemy ręczne

Asortyment stałych lub nastawnych ręcznie głowic, które umożliwiają elastyczną kontrolę przedmiotów o skomplikowanych kształtach.