Omiń nawigację

Moduł do kontroli jakości łopatek

W opracowanym przez firmę Renishaw procesie kontroli łopatki wykorzystuje się oprogramowanie MODUS™ Blade Planner. Służy ono do generowania ścieżek skanowania z omiataniem dla systemu REVO®, zaś programu pomiarowego MODUS używa się do obsługi danych całej łopatki i ich analizowania.

Łącząc możliwości oprogramowania MODUS™ Blade Planner, SurfitBlade™ oraz oprogramowania pomiarowego MODUS™, pakiet do pomiaru łopatek firmy Renishaw usuwa ograniczenia standardowych technik pomiarowych dla elementów profilu lotniczego.

Pomiary wykonywane tradycyjnymi metodami charakteryzują się tym, że bada się tylko ograniczoną liczbę przekrojów poprzecznych. Technologia skanowania z omiataniem zastosowana w 5-osiowym systemie pomiarowym REVO umożliwia dokładny i szybki pomiar oraz ocenę całej łopatki, przy jednoczesnym gromadzeniu i analizie danych z nieograniczonej liczby przekrojów zebranych przy użyciu precyzyjnych sond dotykowych.

Korzystanie z pakietu firmy Renishaw do pomiaru łopatek


Pomiar łopatki zaczyna się od uruchomienia programu MODUS Blade Planner w celu automatycznego wygenerowania bezkolizyjnego programu skanowania z omiataniem dla 5-osiowego systemu REVO. Program ten uruchamia się następnie na maszynie współrzędnościowej za pomocą oprogramowania pomiarowego MODUS.

Wynikiem skanowania z omiataniem jest dokładna chmura punktów, która obejmuje całą powierzchnię profilu lotniczego. Funkcja programu MODUS służąca do podziału chmury punktów na sekcje umożliwia wygenerowanie żądanych przekrojów.

Ponieważ zapisuje się pełny zbiór danych, dodatkowe sekcje można utworzyć, gdy zajdzie taka potrzeba, bez ponownego wykonywania pomiaru.

Zebrane dane można następnie przetwarzać na jeden z dwóch sposobów:

  • Kontrola
    Dane są dzielone na sekcje w programie MODUS i porównywane z nominalnymi danymi modelu CAD. Wyniki analizy są prezentowane za pomocą modułu raportowania MODUS, który umożliwia także wydrukowanie zdefiniowanego dokumentu PDF celem archiwizacji.
  • Projektowanie
    Dane są przetwarzane przez aplikację SurfitBlade w celu utworzenia pełnej powierzchni NURBS, która zostanie użyta do analizy aerodynamicznej i naprężeń.
Cykl kontroli łopatki