Omiń nawigację

Moduł do kontroli jakości łopatek

W opracowanym przez firmę Renishaw procesie kontroli łopatki wykorzystuje się oprogramowanie do planowania APEXBlade. Oprogramowanie to służy do generowania ścieżek skanowania dla systemu REVO, zaś oprogramowanie pomiarowe MODUS jest używane do obsługi danych i ich analizowania.

Cykl kontroli łopatki