Omiń nawigację

SurfitBlade™

Aplikacja offline używana przez inżynierów do generowania modeli powierzchni łopatek wykorzystywanych w obliczeniach analizy dynamiki płynów i analizie elementów skończonych.

SurfitBlade — dopasowywanie danych łopatek lotniczych

SurfitBlade jest aplikacją dodatkową pakietu APEXBlade. Pobiera dane środka końcówki pomiarowej utworzone w wyniku uruchomienia programu DMIS wygenerowanego w programie APEXBlade za pośrednictwem systemu MODUS i umieszcza je na powierzchni. W ten sposób aplikacja SurfitBlade umożliwia analizę rzeczywistego kształtu łopatki, co w znaczący sposób poprawia wydajność produkcji.

Ikona SurfitBlade

Dzięki aplikacji SurfitBlade konstruktorzy mogą dokładnie odtwarzać w procesie inżynierii odwrotnej wyprodukowane łopatki, dzięki czemu zyskują nowe informacje zwrotne w procesie konstruowania i produkcji. SurfitBlade jest aplikacją uzupełniającą pakietu APEXBlade. Pozwala na utworzenie powierzchni w pełni zrekonstruowanej na podstawie danych ze skanowania. Dane pomiarowe tworzone są w wyniku uruchomienia programu DMIS wygenerowanego w programie APEXBlade za pośrednictwem systemu MODUS. W ten sposób aplikacja SurfitBlade umożliwia analizę rzeczywistego kształtu łopatki, co w znaczący sposób poprawia wydajność produkcji.

SurfitBlade prowadzi użytkownika przez każdy etap procesu rekonstrukcji łopatki:

Importowanie danych skanowania

 • Ładowanie skanów SurfitBlade Zaimportuj dane skanowania z omiataniem z plików MODUS.out lub plików .GML (Geometric Modelling Library)
 • Ustaw promień kulki trzpienia pomiarowego użytej do skanowania
 • Usuń niepotrzebne skany

Generowanie powierzchni

 • Generowanie powierzchni SurfitBlade Wygeneruj powierzchnię NURBS dla każdego skanowania z omiataniem
 • Wyświetl wykresy błędów w celu zbadania jakości wygenerowanych danych
 • Dostosuj kryteria generowania w celu zoptymalizowania poprawek

Generowanie płaszczyzny przecięcia

 • Generowanie przekroju SurfitBlade Zdefiniuj płaszczyzny przecięcia przez powierzchnię
 • Dostosuj płaszczyzny, definiując górną i dolną płaszczyznę na każdym końcu łopatki

Generowanie przekrojów z korekcją

 • Wygeneruj przekroje „powierzchniowe” na każdej płaszczyźnie, wykonując offset o wartość promienia kulki trzpienia pomiarowego.

Generowanie krzywych

 • Generowanie krzywej SurfitBlade Wykonaj interpolację krzywych NURBS w każdym przekroju, z dynamiczną kontrolą gęstości punktów, w celu przechwycenia rzeczywistego kształtu profilu
 • Wyświetl wykresy błędów w celu zbadania jakości interpolacji
 • Dostosuj kryteria generowania w celu zoptymalizowania krzywych

Generowanie gotowej powierzchni

 • Generowanie powierzchni SurfitBlade Rozwinięcie przekrojów w celu wygenerowania powierzchni NURBS
 • Wyświetl wykresy błędów w celu zbadania jakości generowanej powierzchni
 • Dostosuj kryteria generowania lub powtórz poprzednie kroki w celu poprawienia powierzchni

Automatyczna rekonstrukcja

Po ukończeniu generowania łopatki zastosowane kryteria można użyć ponownie w odniesieniu do podobnych łopatek. Aplikację SurfitBlade można uruchomić w tle, co umożliwia wykonanie automatycznej analizy całej łopatki w trybie wsadowym SurfitBlade.

Biblioteka modelowania geometrycznego — sercem aplikacji

SurfitBlade to wysokiej jakości aplikacja bazująca na bibliotece GML. Większość funkcji dostępnych w bibliotece GML pozwoliła na zaprojektowanie, utworzenie, przetestowanie i wypuszczenie aplikacji SurfitBlade do beta testerów w czasie krótszym niż 4 miesiące.