Omiń nawigację

Oprogramowanie automatyzacji EZ-IO

System Equator™ można zintegrować z gniazdami obsługiwanymi przez roboty podające części lub linie wyposażone w taśmociągi.

Wykorzystanie programu EZ-IO do automatyzacji systemu Equator

Zestaw automatyzacji uniwersalnego sprawdzianu produkcyjnego Equator składa się z interfejsu REN-IO i oprogramowania EZ-IO. Umożliwia zintegrowanie systemu Equator z systemami automatycznego załadunku w gniazdach produkcyjnych. Interfejsu REN-IO i programu EZ-IO można przykładowo użyć do połączenia z prostym systemem załadunku części, wysyłania poleceń w celu rozpoczęcia pomiaru po załadowaniu przedmiotu, zmiany programów pomiarowych oraz poinformowania robota o wyniku testu przedmiotu (zaliczony/niezaliczony), aby umieścić go we właściwym miejscu.

Oprogramowanie EZ-IO ułatwia integratorom konfigurację zautomatyzowanych gniazd produkcyjnych oraz wykonanie niezbędnych połączeń między systemami Equator i zewnętrznym sterownikiem.

Można skorzystać z funkcji inteligentnych, jak np. automatyczny, ponowny pomiar przedmiotu wzorcowego, który zostanie załadowany przez dostępny podajnik, gdy system Equator wykryje przekroczeniu limitu ustalonego dla zmiany temperatury w hali produkcyjnej.

Jedną z funkcji jest możliwość integracji ze standardowym robotem w celu załadunku i rozładunku przy użyciu zaprogramowanej sekwencji, umożliwiając szybki rozruch i niezawodną kontrolę.

W tych zastosowaniach uchwyt z napędem elektrycznym lub pneumatycznym jest często używany do umieszczania ładowanej części w poprawnej pozycji i orientacji w celu uzyskania pomiarów o wysokiej powtarzalności. Po zmierzeniu detalu oprogramowanie EZ-IO sygnalizuje, czy wynik pomiaru jest w granicach tolerancji czy poza nimi. Na podstawie tych informacji robot może podjąć różne akcje.

Funkcja Process Monitor zintegrowana z programem EZ-IO

Ekran funkcji Process Monitor znajduje się w programie EZ-IO i wyświetla stan komunikacji między uniwersalnym sprawdzianem produkcyjnym Equator i zautomatyzowanym gniazdem produkcyjnym wraz z informacjami dotyczącymi kontroli procesu wskazywanymi przez wykres z historią wyników.

Integracja ze sterownikami PLC

W razie potrzeby można zaprogramować sterownik PLC tak, aby obsługiwał ręcznie wybierane operacje. W takim wypadku można użyć konsoli do wysyłania sygnałów do systemu Equator w celu uruchomienia cyklu pomiarowego. Alternatywnie konsolę przycisków można też podłączyć do systemu Equator w celu sterowania załadunkiem/rozładunkiem przedmiotów.

Moduł poleceń EZ-IO

Moduł poleceń EZ-IO jest zaprogramowaną sekwencją sygnałów dla robota, która umożliwia szybkie uruchomienie przez integratora systemu.