Omiń nawigację

Technologia SupaTouch

Automatyczna optymalizacja cyklu pomiarowego dla obrabiarek.

Technologia SupaTouch — inteligentna optymalizacja cyklu pomiarowego

Technologia SupaTouch jest integralną częścią najnowszych wersji oprogramowania Inspection Plus. Umożliwia uzyskanie możliwie najszybszego czasu cyklu bez poświęcania dokładności i powtarzalności.

Prosta procedura optymalizacji umożliwia obliczenie parametrów pomiarowych systemu w celu wyznaczenia optymalnych wartości posuwu pozycjonowania i pomiaru dla sondy.

Minimalizacja czasu cyklu

Funkcja SupaTouch podejmuje decyzje w trakcie procesu w celu znaczącego udoskonalenia czasu cyklu na podstawie parametrów roboczych obrabiarki.

Optymalizowane posuwy

Obliczenie możliwie najszybszego posuwu pozycjonowania i pomiarowego dla obrabiarki.

Automatyczny wybór pomiaru

Automatyczny wybór pomiaru z jednym lub dwoma zetknięciami zależnie od tego, który z nich jest najszybszy w danym punkcie pomiarowym.

Odległość wycofywania sondy

Automatyczne obliczenie optymalizowanej odległości wycofywania sondy oznacza dalsze skrócenie czasu cyklu.

Poprawione parametry pomiarowe

Oprogramowanie Inspection Plus z technologią SupaTouch znacząco poprawia parametry pomiarowe.

Możliwość odróżnienia rzeczywistej i elektronicznej długości sondy (długości po wyzwoleniu). Jest to szczególnie korzystne, gdy używa się cykli pomiarów wektorowych 3D, ponieważ zapewnia to poprawne pozycjonowanie sondy przy każdym pomiarze.

Dokładność metrologiczna we wszystkich kierunkach jest możliwa dzięki automatycznemu obliczaniu „w locie” promienia kulki trzpienia pomiarowego w każdym ruchu pomiarowym.

Pomiary wykonywane w strefach przyśpieszenia i zwalniania sondy są wykonywane ponownie ze stałą prędkością w celu zapewnienia dokładności pomiarów.

Oprogramowania Inspection Plus z technologią SupaTouch może znacząco poprawić dokładność i powtarzalność pomiaru we wszystkich kierunkach i nie ma znaczenia, czy jest to prosty cykl pryzmatyczny czy złożony cykl 3D. Na poniższym rysunku przedstawiono typowe wartości, jakie można osiągnąć.

Następne kroki

Jeśli Twoim zdaniem technologia SupaTouch jest właściwym rozwiązaniem, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

Dowiedz się więcej