Omiń nawigację

Technologia transmisji

W sondach firmy Renishaw wykorzystuje się trzy podstawowe systemy transmisji: optyczne, radiowe i przewodowe.

Systemy z transmisją optyczną

Systemy transmisji optycznej firmy Renishaw wykorzystują promienie podczerwone do przesyłania informacji pomiędzy sondą i interfejsem/sterownikiem. Sonda odbiera sygnały sterownika obrabiarki i przesyła sygnały stanu. Podczas pracy nadaje do odbiornika informacje dotyczące sondy, w tym stan naładowania baterii.

W systemach firmy Renishaw stosuje się technologię modulowanej transmisji optycznej, aby redukować zakłócenia pochodzące ze źródeł zewnętrznych i aby zapewnić niezawodną komunikację.

Systemy optyczne wymagają niezakłóconego „pola widzenia” pomiędzy sondą i odbiornikiem, co oznacza, że nadają się do stosowania na małych/średnich maszynach bez skomplikowanych zamocowań.

Typowy zasięg transmisji to sześć metrów.


Systemy z transmisją radiową

Systemy radiowe wykorzystują fale radiowe do przesyłania informacji z sondy do zespołu interfejsu. Transmisja z systemów firmy Renishaw „przeskakuje” pomiędzy kanałami w obrębie wydzielonego pasma częstotliwości, aby uniknąć zakłóceń pochodzących od urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie. Zawiera też unikalne identyfikatory umożliwiające działanie wielu systemów blisko siebie. Sondy radiowe firmy Renishaw, klasyfikowane jako urządzenia krótkiego zasięgu, spełniają wymagania dla pracy bez licencji.

Systemy radiowe nie wymagają „pola widzenia”, jak to jest w przypadku systemów optycznych, co powoduje, że nadają się idealnie do stosowania na 5-osiowych centrach obróbkowych i dużych obrabiarkach ze złożonymi układami zamocowań.

Typowy uzyskiwany zasięg transmisji to 15 m.

  • RMP60

ReniKey

Stosowanie ReniKey jest zalecaną metodą współpracy z wieloma urządzeniami RTS/RMP.

Oprogramowanie obsługi RMI-Q (nr katalogowy Renishaw A-5687-5000) jest dostępne u lokalnego dystrybutora / w lokalnym biurze Renishaw. Produkt ten zawiera specyficzne dla sterownika cykle makro ReniKey do popularnych sterowników obrabiarek CNC. Typowy cykl makro ReniKey nadaje się do stosowania z większością innych typów sterowników obrabiarek CNC. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Aby uzyskać więcej informacji o transmisji radiowej, przejdź do sekcji Więcej informacji.

Pliki do pobrania