Omiń nawigację

Trigger Logic™

Trigger Logic™ to proces konfigurowania stykowych sond obrabiarkowych firmy Renishaw.

Czym jest Trigger Logic™?

Trigger Logic™ to funkcja pozwalająca użytkownikowi na zapoznanie się i wybranie dostępnych ustawień umożliwiających skonfigurowanie sondy do określonych zastosowań. Aktywuje się ją poprzez włożenie baterii, a następnie wykorzystuje sekwencję wychyleń trzpienia pomiarowego (wyzwoleń), aby w sposób systematyczny poprowadzić użytkownika przez dostępne ustawienia i umożliwić wybór wymaganych opcji.

Aktualne ustawienia sondy można przejrzeć poprzez wyjęcie baterii przynajmniej na 5 sekund i ich ponowne włożenie, które aktywuje sekwencję przeglądania Trigger Logic.

Tryb wyszukiwania dla urządzeń radiowych

Do konfigurowania systemu przechodzi się przy użyciu funkcji Trigger Logic i przez włączenia zasilania zespołu RMI lub RMI-Q.

Zestrojenie jest konieczne tylko podczas początkowej konfiguracji systemu. Dalsze zestrojenie jest konieczne tylko po zmianie sondy lub zespołu RMI/RMI-Q.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konfigurowania lub wyszukiwania sondy/systemu do ustawiania narzędzi, zapoznaj się ze skróconym przewodnikiem uruchomienia lub z instrukcją instalacji danego produktu.

Filmy dotyczące funkcji Trigger Logic i procesu zestrojenia można również znaleźć w sekcji Pomoc techniczna.

Aplikacja Trigger Logic

Można również pobrać nową aplikację Trigger Logic.

Aplikacja Trigger Logic™ upraszcza proces konfigurowania sond obrabiarkowych Renishaw. Użytkownik ma do dyspozycji uproszczoną metodę sprawdzania, konfigurowania i zmiany ustawień sond Renishaw. Tej aplikacji można również używać do wyszukiwania i zestrojenia sond radiowych.

Pobierz aplikację:

Ikona Google Play Ikona App Store

Aplikacje Renishaw są udostępniane w Chinach w serwisach Baidu, Tencent i Huawei.
Aplikacja Trigger Logic
Trigger Logic — przewodnik