Omiń nawigację

5-osiowy system pomiarów punktowych PH20

Zwiększ wydajność maszyny współrzędnościowej z użyciem pomiaru elektrostykowego w 5 osiach.

Użyj głowicy! Nieskończone możliwości pozycjonowania kątowego

Swobodne pozycjonowanie PH20 w 5 osiach

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod wykonywania pomiarów, które wykorzystują ruch elementów nośnych maszyny do zbierania punktów pomiarowych, PH20 wykorzystuje technologię przemieszczeń głowicy opracowaną dla wielokrotnie nagradzanego systemu REVO. Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie pomiaru oraz minimalizowane są błędy dynamiczne związane z ruchem maszyny.

Wyjątkowa konstrukcja głowicy PH20 umożliwia zbieranie punktów pomiarowych tylko poprzez przemieszczenia kątowe głowicy, a nie elementów ruchomych maszyny współrzędnościowej. Dane są zbierane szybciej i z większą dokładnością oraz powtarzalnością.

Ponadto, ruch w pięciu osiach eliminuje konieczność przeznaczania czasu na indeksowanie głowicy. Wszystko to zazwyczaj pozwala na uzyskanie trzykrotnego wzrostu wydajności w porównaniu do konwencjonalnych systemów.

Łatwy dostęp pod dowolnym kątem

Szybsza kalibracja

Zasięg osi PH20

Unikatowa technika kalibracji opracowana dla sondy PH20, określa orientację głowicy oraz pozycję sondy podczas jednej operacji, umożliwiając tym samym prowadzenie dalszych pomiarów dla dowolnej orientacji kątowej głowicy. Dodatkowe położenia kątowe wymagają przed użyciem tylko kilku dotknięć na kuli wzorcowej (możliwe jest poprawienie dokładności pomiarowej dzięki dodatkowej kalibracji sondy w żądanym położeniu kątowym).

Zdecydowane oszczędności czasu kumulują się, gdy proces kalibracji jest regularnie powtarzany dla spełnienia wymagań procedur kontroli jakości lub po kolizji sondy.

Sonda TP20 standardem przemysłowym

Moduły TCR20 i TP20

Użytkownicy głowicy PH20 będą mogli korzystać z modułów oraz adapterów dostępnych standardowo dla sondy TP20. Wszystko to, aby sprostać wymogom zróżnicowanych zastosowań. Modułowa budowa sondy zapewnia ochronę przed kolizją, a także wysoką funkcjonalność, dzięki możliwości automatycznej wymiany modułów z magazynka wymiany TCR20.

PH20 w akcji

  • Rapid touch-trigger measurement, infinite positioning and 5-axis technology

  • PH20 v PH10 with feature count demonstrating 3x greater measurement speed of 5-axis movement

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Informacje o produkcie

Powiązane tematy...

Przeglądasz aktualnie głowicę PH20. Możesz też zapoznać się, w jaki sposób modernizujemy istniejące maszyny współrzędnościowe, montując głowicę PH20