Omiń nawigację

Czujnik temperatury RTP1 do systemu REVO®

Nowy czujnik temperatury RTP1 eliminuje potrzebę stosowania czujników temperatury na przedmiocie.

Automatyczny pomiar temperatury przedmiotu na 5-osiowej platformie maszyny współrzędnościowej

Czujnik RTP1 do systemu REVO w zastosowaniach motoryzacyjnych

Czujnik temperatury RTP1 znacząco poprawia elastyczność pomiaru temperatury przedmiotu obrabianego na maszynie współrzędnościowej. Może być automatycznie wymieniony na inną sondę REVO na dowolnym etapie sekwencji pomiarowej przedmiotu lub partii. Umożliwia to automatyczne rejestrowanie temperatury, w której został zmierzony przedmiot lub zmian temperatury w trakcie cyklu kontroli. Możliwe byłoby wówczas wstrzymanie kontroli do momentu osiągnięcia przez przedmiot akceptowalnej temperatury.

Czujnik działa w zakresie temperatur przedmiotu od 5°C do 55°C i ma wbudowane zabezpieczenie przed nadmiernym wychyleniem. Można go umieścić na większości przedmiotów przy użyciu możliwości nieograniczonego pozycjonowania głowicy REVO.

Specyfikacje produktu


Dokładności temperatury 25°C0,5°C
Zakres pomiaru czujnika temperatury przedmiotuod 5 °C do 55 °C
Typowy czas pomiaru temperatury
< 10 s

Parametry środowiskowe


Zakres temperatury pracyod +10°C do +40°C
Zakres temperatury przechowywaniaod -25°C do +70°C
Wilgotność względna podczas pracy
0–80% (bez kondensacji)
Zakres wilgotności przechowywania
0–80% (bez kondensacji)RTP1 — opis systemu

Port RCP TC-2

RCP TC-2

Czujnik temperatury RTP1 jest w pełni zgodny z magazynkiem wymiany MRS2. Jest automatycznie wymienny ze wszystkimi innymi sondami dostępnymi w systemie REVO.

Port RCP TC-2 z regulacją temperatury utrzymuje przechowywaną sondę RTP1 w temperaturze roboczej. Jest zgodny z systemami zasobników MRS i MRS2 firmy Renishaw.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

 

Przeglądasz aktualnie stronę dotyczącą sondy RTP1. Możesz też zapoznać się z innymi sondami REVO — ultradźwiękową sondą RUP1, sondą wizyjną RVP, sondą do pomiarów chropowatości powierzchni SFP2, sondą RSP2 lub serią sond RSP3.