Omiń nawigację

Parametry robocze kalibratora wieloosiowego XM-60 i XM-600

Od 0 do 4 metrów

Pomiary liniowe
Dokładność pomiaru±0,5 ppm (przy kompensacji wpływu otoczenia)
Rozdzielczość1 nm

Zakres pomiarowy

od 0 m do 4 m
Ikona pomiaru liniowego

Pomiary kątowe (pochylenie w pionie/pochylenie w poziomie)

Dokładność±0,004A ±(0,5 μrad +0,11M μrad)
(A = wyświetlony odczyt błędu)
(M = zmierzona odległość w metrach)
Rozdzielczość0,03 μrad
Zakres pomiarowy±500 µrad
Ikona pomiaru kątowego
Prostoliniowość
Dokładność pomiaruTypowy zakres: ±0,01A ±1 μm
Rozszerzony zakres: ±0,01A ±1,5 μm
(A = wyświetlany odczyt błędu)
Rozdzielczość0,25 μm
Zakres pomiarowyTypowy zakres: Promień 50 µm
Rozszerzony zakres: Promień ±250 µm
Ikona pomiaru prostoliniowości
Obrót
Dokładność±0,01A ±6,3 μrad
(A = wyświetlany odczyt błędu)
Rozdzielczość0,12 μrad
Zakres pomiarowy±500 µrad
Ikona pomiaru obrotu
Wartości dokładności podaje się przy standardowym poziomie zaufania 95% (k=2). Nie uwzględniają one błędów związanych z normalizacją odczytu do temperatury materiału równej 20°C.

Od 4 do 6 metrów

  • Parametry robocze dla pomiaru liniowego, kątowego i prostoliniowości będą takie same w zakresie od 4 m do 6 m, jak od 0 m do 4 m.
  • Parametry robocze pomiaru obrotu w zakresie od 4 m do 6 m będą następujące:
Obrót
Dokładność±0,01A ±10,0 μrad
(A = błąd obrotu (µrad))
Rozdzielczość0,12 μrad
Zakres pomiarowy±500 µrad
Wartości dokładności podaje się przy standardowym poziomie zaufania 95% (k=2). Nie uwzględniają one błędów związanych z normalizacją odczytu do temperatury materiału równej 20°C. Pomiar poza zakresem 4 m wymaga bardzo dobrego zestrojenia między nadajnikiem a odbiornikiem systemu XM. Jeśli brak zestrojenia powoduje spadek natężenia sygnału lasera poniżej 4%, oprogramowanie CARTO poinformuje użytkownika o konieczności lepszego zestrojenia.

Ponad 6 metrów

  • Parametry robocze dla pomiaru liniowego i kątowego będą takie same w zakresie od 6 m do 8 m, jak od 0 m do 4 m.
  • Parametry robocze pomiaru prostoliniowości w zakresie od 6 m do 8 m zostaną zweryfikowane.
  • Parametry robocze pomiaru obrotu w zakresie od 6 m do 8 m zostaną zweryfikowane.
Wartości dokładności podaje się przy standardowym poziomie zaufania 95% (k=2). Nie uwzględniają one błędów związanych z normalizacją odczytu do temperatury materiału równej 20°C. Pomiar poza zakresem 4 m wymaga bardzo dobrego zestrojenia między nadajnikiem a odbiornikiem systemu XM. Jeśli brak zestrojenia powoduje spadek natężenia sygnału lasera poniżej 4%, oprogramowanie CARTO poinformuje użytkownika o konieczności lepszego zestrojenia.