Omiń nawigację

Kalibrator wieloosiowy XM-60

Pomiar w sześciu stopniach swobody w dowolnej orientacji przestrzennej z jednego zamocowania

Unikatowa technologia, optyczny pomiar skręceń we wszystkich kierunkach i komunikacja za pomocą światłowodu.

XM-60 to laserowy system pomiarowy umożliwiający jednoczesny pomiar błędów w sześciu stopniach swobody wzdłuż osi liniowej, po jednokrotnej instalacji. Jest doskonałym narzędziem diagnostycznym do zbadania wszystkich błędów geometrycznych w osi, po wykonaniu jednego pomiaru.

System XM-60 udostępnia szybką i dokładną metodę zbierania danych w trakcie pomiarów przestrzennych. Wszystkie pomiary są wykonywane optycznie, co pozwala na ich zastosowanie w dowolnej orientacji.

Przegląd

Kompaktowa jednostka nadawcza jest oddzielona od zespołu lasera, co zmniejsza efekty cieplne w miejscu pomiaru. Można ją mocować bezpośrednio na obrabiarce, odwróconą o 180 stopni, ustawioną na boku i nawet na tylnej części. Ma to szczególne znaczenie w miejscach o utrudnionym dostępie do obrabiarki.

Odbiornik jest bezprzewodowy i zasilany bateriami wielokrotnego ładowania. Dzięki temu podczas ruchów obrabiarki unika się obecności kabli, które mogłoby być źródłem niedokładności lub spowodować przerwanie wiązki laserowej w trakcie pomiaru.

Uzupełnieniem systemu XM-60 jest pakiet oprogramowania CARTO, który prowadzi użytkownika przez cały proces pomiaru. System CARTO zawiera aplikacje Capture i Explore do wydajnego zbierania danych i ich analizowania dla XM-60.


Pomiar obrotowy przy użyciu systemu XM-60

Główne cechy i zalety:

  • Szybkość — jednoczesny pomiar liniowy, błędy rotacyjne, a także prostoliniowości w płaszczyźnie poziomej i pionowej w ramach jednego pomiaru, z zastosowaniem konwencjonalnej techniki laserowej.
  • Prostota — łatwa konfiguracja, przyjazność w obsłudze w wypadku użytkowników innych systemów interferometrycznych. Automatyczne wykrywanie znaku i zestrojenie graficzne minimalizują błędy ludzkie.
  • Pewność — dzięki bezpośredniemu pomiarowi wszystkich błędów wyniki są wyświetlane podczas trwania testu.
  • Możliwości — układ pomiarowy obrotu o unikatowej konstrukcji pozwala na pomiar obrotu w dowolnej orientacji.

Pomiar osi obrotowej

Oprogramowanie CARTO przetwarza obecnie dane zebrane podczas testowania osi obrotowych za pomocą kalibratora osi obrotowych XR20-W. Po raz pierwszy od teraz można przeprowadzić kalibrację osi obrotowych, stosując jednocześnie system XR20-W i XM-60. Pozwala to skrócić czas kalibracji obrabiarki 5-osiowej z kilku dni do połowy dnia.

Tryb punktów docelowych i tryb pracy swobodnej

Konstrukcja systemu XM-60 zapewnia jego elastyczność pod względem dostosowania do wymagań użytkowników. Na przykład tryb punktów docelowych służy do kompensowania błędów obrabiarki i sporządzania raportów stanu technicznego zgodnie z międzynarodowymi normami.

Tryb pracy swobodnej, który wprowadzono w programie CARTO w wersji 2.1, pozwala użytkownikom na natychmiastowe zbieranie danych, bez konieczności definiowania położeń czy nawet liczby punktów docelowych. Oprogramowanie wyświetla błędy prostoliniowości (poziomej i pionowej), odchylenia w poziomie, pochylenia w pionie i obrotu względem położenia liniowego.

Wyzwalanie może być:

  • ręczne (naciśnięciem przycisku)
  • automatyczne (na podstawie stabilności położenia)
  • ciągłe (zbieranie danych w trakcie w zdefiniowanym przez użytkownika przedziale czasu)

Maszyna współrzędnościowa z funkcją UCC

Kalibrator wieloosiowy XM-600 ma dodatkową funkcję umożliwiającą bezpośrednią komunikację ze sterownikami UCC firmy Renishaw. Wykorzystując technologię opracowaną dla kalibratora wieloosiowego XM-60, system XM-600 umożliwia jednoczesny pomiar we wszystkich sześciu stopniach swobody w ramach jednego pomiaru. Dzięki temu można łatwo tworzyć dokładną mapę błędów dla każdej osi liniowej maszyny współrzędnościowej.

XM-600 zachowuje tę samą zgodność z programem CARTO co XM-60, co czyni go idealnym rozwiązaniem kalibracyjnym dla każdego zakładu produkcyjnego, w którym wykorzystuje się zarówno obrabiarki, jak i maszyny współrzędnościowe.

Kalibrator wieloosiowy XM-600

Dokładność zgodna z normami

Każdy kalibrator wieloosiowy XM-60 jest kalibrowany zgodnie z międzynarodowymi normami, a przed wysyłką uzyskuje certyfikat. Daje to użytkownikom pewność, że system zapewni określoną dokładność i że będzie ją gwarantował na stanowisku pracy, w codziennej eksploatacji, gdzie ma to znaczenie.

Opracowano w firmie Renishaw

Laserowe systemy pomiarowe firmy Renishaw charakteryzują się doskonałymi parametrami użytkowymi. Aluminiowa konstrukcja jest lekka i mocna, pozwala na zamontowanie najmniejszego pakietu na obrabiarce. W laserze zastosowano technologię używaną w systemie laserowego przetwornika położenia RLE , który jest produkowany od ponad 10 lat. System ten sprawdził się w najbardziej wymagających zastosowaniach w przemyśle półprzewodnikowym.

Elastyczność

Jednostka laserowa XM-60 ma wbudowane regulowane mocowanie, które umożliwia szybki montaż na obrabiarce. Można go używać wraz z kątownikiem do ustawiania pionowego. Opcjonalny zestaw zamocowań umożliwia różnorodny montaż urządzenia.

Galeria obrazów

Informacje o produkcie